Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Παρασκευή, 02 Αύγουστος 2019

Ανακοίνωση ΚΣ Νευροκοποίου για κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή «τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016

Ανακοίνωση ΚΣ Νευροκοποίου για κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή «τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «H ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 29-07-2019
  Αρ. Πρωτοκ. 78

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων» (CEA), το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή «τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016.
  .
  Οι ενδιαφερόμενοι των ειδικοτήτων: Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μπορούν υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, τηλ.: 25230-23006
  Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21 – 08 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
  Για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Παναγιώτου Παναγιώτης Κετεντζής Παντελής

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU