Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Ιστορία

Μια μικρή ματιά στον προηγούμενο αιώνα….

Η περιοχή της Βορείου Ελλάδος διακρίνεται για τη σπουδαία φυσική ομορφιά της και για τα πλούσια στοιχεία βιοποικιλότητας. Η δραστηριότητα του κυνηγιού, όπως και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παράδοση των κατοίκων της Μακεδονίας και της Θράκης. Παράλληλα η περιοχή αποτελεί γεωγραφικό κομμάτι της χώρας μας, που, λόγω της αφθονίας των θηραμάτων, και των πανέμορφων βιοτόπων τους, δέχεται μεγάλη θηρευτική πίεση.

Η οργάνωση των κυνηγών της Βορείου Ελλάδος σε κυνηγετικούς συλλόγους ξεκίνησε ήδη από το ξεκίνημα του 20ού αιώνα.

Από τις δεκαετίες του 1920 και 1930 ξεκίνησαν οι οργανωμένες εκδηλώσεις για την προώθηση των κυνηγετικών θεμάτων, και κυρίως την ανάπτυξη κυνηγετικής ιδέας και κοινά αποδεκτών διαχειριστικών λύσεων. Παράλληλα πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων διοργανώνονταν από τους κυνηγετικούς φορείς, οι οποίοι ήταν πάντα ένα ουσιαστικό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν στις δεκαετία του 1930 η Ένωση Κυνηγών και Σκοπευτών Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Προστασίας και Αναπαραγωγής θηραμάτων, που τη δεκαετία του 1950 δημιούργησαν τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1930 η Εταιρεία Προστασίας και Αναπαραγωγής Θηραμάτων πραγματοποίησε την πρώτη προσπάθεια εμπλουτισμού θηραμάτων, όπου με δικά της έξοδα έφερε 600 μογγολικούς φασιανούς από την Ουγγαρία.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αποτελούν μια μικρή ένδειξη για την πλούσια αυτή δραστηριότητα.

Αργότερα οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, ακολουθώντας τις κοινές εξελίξεις (υπουργικές αποφάσεις) πήραν τη σημερινή τους μορφή, ενώ στη δεκαετία του 1960 ιδρύθηκε και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Βορείου Ελλάδας. Το 1992, όταν ξέσπασε το ζήτημα της ανοίκειας χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας από γειτονικό κράτος η μέχρι τότε Κυνηγετική Ομοσπονδία Βορείου Ελλάδας μετονομάσθηκε σε «Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης» (ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ), με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου. Στο πρακτικό της τότε Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της Μακεδονίας και της Θράκης εκπροσωπώντας πάνω από 60.000 κυνηγούς, που κινούνται και ζουν στην τελευταία γωνιά της γης αυτής, διατρανώνουν με τη σημερινή τους Γενική Συνέλευση την απόφασή τους να προασπίσουν με κάθε τρόπο την προαιώνια ελληνική υπόσταση της Μακεδονίας και της Θράκης, να αποκρούσουν κάθε ιταμή επιβουλή στα εδάφη αυτά και να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της πατρίδας μας τηρώντας την παράδοση χιλιάδων χρόνων, όπου πάντοτε οι Μακεδόνες και οι Θράκες θωράκιζαν την Ελλάδα»

Σήμερα η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ έχει 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας της, με περίπου 41.000 μέλη. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις βρίσκονται σήμερα σε ένα στάδιο θετικής εξέλιξης, και η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας τους είναι πια επιβεβλημένη, καθώς τα κυνηγετικά προβλήματα απαιτούν άμεσες λύσεις.

Η προβολή της πλούσιας ιστορικής πορείας των κυνηγετικών οργανώσεων στην Ελλάδα και ειδικά στις περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί μια ανάγκη. Τα ιστορικά αρχεία, οι μαρτυρίες, παλιές φωτογραφίες και άλλα στοιχεία αναδεικνύουν την πολυποίκιλη σημασία της δράσης των κυνηγετικών οργανώσεων, ενώ αποτελούν πηγές για να αντληθούν σπουδαία στοιχεία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φιλοθηραματικών δράσεων.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU