Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019

Ρυθμιστική Θήρας

 • Οι κυνηγητικές οργανώσεις ως θεσμικοί συνεργάτες του ΥΠΕΚΑ είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν κάθε χρόνο τις προτάσεις τους μέσω της ΚΣΕ για την σύνταξη της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος του έλληνα κυνηγού στο κυνήγι μέσω της αειφορικής διαχείρισης του θηράματος.

  Η ρύθμιση του κυνηγιού στην Ελλάδα γίνεται µε ετήσια απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, µε βάση τις Οδηγίες της Ε.Ε. και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα βιολογικά δεδομένα και καθορίζει:
  • Τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι τους
  • Τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κατά είδος
  • Τον επιτρεπόμενο χρόνο άσκησης του κυνηγιού
  • Το μέγιστο αριθμό των θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρευθούν ημερησίως
  • Τις περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι

  Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αειφορία του κυνηγιού σύμφωνα µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις

  Ενημερώσου για τη νέα ρυθμιστική θήρας 2022-2023 

  Ενημερώσου για τη Ρυθμιστική Θήρας 2023-2024

   

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU