Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

Προκήρυξη για Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης-Interreg CEA

Προκήρυξη για Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης-Interreg CEA

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  της πράξης:
  «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA)»

  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020»
  Eπενδυτική προτεραιότητα 6d:
  «Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures» (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).
  Άξονας 2:
  «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής)

  Ο Δικαιούχος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ» προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA)»
  με προϋπολογισμό: 140.132,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
  Ο κωδικός Ο.Π.Σ. (MIS) του έργου είναι: 5016110 και ο Π.Δ.Ε. 2017ΠΕ23160021 και πρόκειται για τα παραδοτέα:
  1. WP 3/D3.2.1/ Infrastructure works for the conformation of the Environmental Actors training field, &
  2. WP 3/D3.2.3/ Infrastructure works for the installation of the educational and certification center (prefabricated building)

  Μπορείτε να διαβάσετε όλη την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_N.1_signed_Διαύγεια_1

  και στον παρακάτω σύνδεσμο το Παράρτημα Β
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ N.2_signed

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU