Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022

Η ΚΟΜΑΘ σας ενημερώνει σχετικά με την απαγόρευση χρήσης και μεταφοράς μολύβδινων σκαγιών σε υγροτόπους από 15 Φεβρουαρίου 2023

πηγή: https://www.youtube.com/@TheNewHuntersGuide
πηγή: https://www.youtube.com/@TheNewHuntersGuide

 • Από τις 15 Φεβρουαρίου 2023, τίθεται σε ισχύ τροποποίηση του κανονισμού της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση και μεταφορά μολύβδινων σκαγιών σε υγροτόπους.
  Κύρια σημεία του νέου κανονισμού είναι:
  Απαγορεύονται εντός υγροτόπων και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια αυτών:
  Α.) οι πυροβολισμοί με σκάγια που περιέχουν μόλυβδο
  Β) η μεταφορά τέτοιων σκαγιών κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο βολών πυροβόλου όπλου
  Αν ένα πρόσωπο βρεθεί να μεταφέρει σκάγια μέσα ή σε απόσταση 100 μέτρων από υγρότοπο κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο βολών πυροβόλου όπλου, τότε τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω βολές είναι βολές σε υγρότοπο.
  Στον ίδιο κανονισμό δίνεται ο παρακάτω ορισμός για τους υγροτόπους:
  Υγρότοποι είναι περιοχές ελών, βάλτων, τυρφώνων ή υδάτων, φυσικών ή τεχνητών, μόνιμων ή προσωρινών, με στάσιμα ή ρέοντα, γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων υδάτων των οποίων το βάθος κατά την άμπωτη δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.
  Το κείμενο του τροποποιημένου κανονισμού της ΕΕ για τη χρήση μολύβδινων σκαγιών μέσα και σε ακτίνα 100 μέτρων έξω από τους υγροτόπους μπορείτε να το δείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ
  Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα ισχύσει από την επόμενη κυνηγετική περίοδο.
  Η ΚΟΜΑΘ θα σας ενημερώνει διαρκώς για κάθε νέα εξέλιξη σχετική με το θέμα.

Η ΚΟΜΑΘ σας ενημερώνει σχετικά με την απαγόρευση χρήσης και μεταφοράς μολύβδινων σκαγιών σε υγροτόπους από 15 Φεβρουαρίου 2023

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU