Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019

Ανακοίνωση Βολής για ΠΒ Ασκού Προφήτη Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Βολής για ΠΒ Ασκού Προφήτη Θεσσαλονίκης

 • 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
  «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»
  3o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  Τηλ. (Εσωτ.): 3272
  Φ.345/7/29952
  Σ. 2886
  Πολύκαστρο, 21 Οκτ 19
  Συνημμένα.: Μία (1) Ανακοίνωση

  ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση στη βολή (Ανακοίνωση Εκτέλεσης Βολής)

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 18 έως 20 Νοε 19 και από ώρα 07:00 -22:00 θα εκτελούνται στο Πεδίο Βολής «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ» βολές Όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς.

  2. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

  3. Χειριστής θέματος: Τχης (ΠΖ) Παναγιώτης Κοϊμτσίδης, Επιτελής 3ου ΕΓ/ΙΙ, τηλ. :23430 -53272.

  Ταξίαρχος Ιωάννης Γκουτζουρέλας
  Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

  Τχης (ΠΖ) Παναγιώτης Κοϊμτσίδης
  Επιτελής 3ου ΕΓ/ΙΙ

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU