Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2022

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για τη Ρυθμιστική Θήρα, τέλη δημοσίου και για τις ετήσιες συνδρομές των κυνηγών

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για τη Ρυθμιστική Θήρας, τέλη δημοσίου και για τις ετήσιες συνδρομές των κυνηγών

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για τη Ρυθμιστική Θήρα, τέλη δημοσίου και για τις ετήσιες συνδρομές των κυνηγών

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU