Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023

Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ "Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου"

Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ 

  Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: Tέρμα Αλκμάνος 115 28, Ιλίσια Νίκος Μπόκαρης 213 15 12 281 n.bokaris@prv.ypeka.gr diaxeirisidason@prv.ypeka.gr

  ΘΕΜΑ : Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/1.08.2023 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024» (ΦΕΚ 5076 Β΄).
  Σχετικά με τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Στην παρ. 2 του εδαφίου Β.ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της ανωτέρω (1) σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι: «2.Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2023 μέχρι και 29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313)».

  Δεδομένου ότι την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο επεκτάθηκε η θήρα του αγριόχοιρου για τον έλεγχο του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα και για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και στις «ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» κατά το χρονικό διάστημα από 20/8 μέχρι 15/9, είναι προφανές ότι και κατά το διάστημα αυτό για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις επιτρεπόμενες ημέρες (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για τη θήρα του. Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
  1. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
  2.Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (Για την άμεση κοινοποίηση στις οικείες Δασικές Υπηρεσίες)
  2
  Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Θ. Σκυλακάκη
  2. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε) (info@ksellas.gr)
  3. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Για την ενημέρωση των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων) Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. -Διευθύνσεις Γ.Δ. Δ. και Δ.Π. -Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας -159

Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ "Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου"

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU