Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2006

Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ στο 5ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ στο 5ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

  • Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 5ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εργασιών και ερευνών για τη διαχείριση και βελτίωση των λιβαδιών, το ρόλο της άγριας πανίδας στα λιβάδια και της σχέσης μεταξύ κτηνοτροφίας και ερημοποίησης.

    Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σημασία που έχουν τα λιβαδικά οικοσυστήματα για τα θηράματα, ιδιαίτερα για το λαγό και το αγριογούρουνο, καθώς και για άλλα είδη της άγριας πανίδας. Σχετικά με τη σχέσεις κτηνοτροφίας και ερημοποίησης, οι περισσότερες εργασίες επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι η αλόγιστη άσκηση της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα η υπερβόσκηση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα και προκαλεί ερημοποίηση στα λιβάδια.
    Στο συνέδριο συζητήθηκε ευρέως το μέλλον της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, κυρίως μετά την διακοπή των επιδοτήσεων το 2013, καθώς και για την ανάγκη εξασφάλισης ισορροπίας μεταξύ κτηνοτροφίας και περιβάλλοντος στις ξηροθερμικές περιοχές της Ελλάδας.

    Στο συνέδριο συμμετείχε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, με την παρουσίαση έρευνας για το κυνήγι του λάγού στο Νομό Έβρου. Σε αυτήν τα επιστημονικά στελέχη της ΚΟΜΑΘ τόνισαν πως η πλειοψηφία των λαγοκυνηγών θεωρούν την εφαρμογή έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων και τη ρύθμιση των φυσικών αρπάγων του λαγού (και κυρίως της αλεπούς) ως κύριες προτάσεις για την αύξηση του πληθυσμού του λαγού.
    Τέλος στα συμπεράσματα του συνεδρίου αναφέρθηκε πως το υφιστάμενο καθεστώς που επιτρέπει την ελεύθερη βόσκηση χοίρων (επικαλούμενο διατάξεις για την βιολογική κτηνοτροφία) έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα υβριδισμού με τον ελληνικό αγριόχοιρο.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU