Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2004

Πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΜΑΘ 04

 • Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών Κυνηγετικών Συλλόγων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Παρουσία 50 εκπροσώπων των Κ.Σ. μελών της ΚΟΜΑΘ αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:
  Τροποποίηση των 2 πρώτων άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας
  Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου και Ομοσπονδίας, που παραμένει σταθερή για 4η συνεχή χρονιά

  Σκοπός της Γενικής Συνέλευσης ήταν ο εκσυγχρονισμός του καταστατικών της Ομοσπονδίας ώστε να αναλύονται με σαφή τρόπο οι ενέργειες και οι δράσεις της Ομοσπονδίας. Κυρίως αυτές που αφορούν το σπουδαίο περιβαλλοντικό και εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται και που έχει καταδείξει την Ομοσπονδία ως αξιόλογο και σοβαρό περιβαλλοντικό κυνηγετικό φορέα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται η υλοποίηση έργων προστασίας και βελτίωσης περιβάλλοντος, η συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, η ανάπτυξη της κυνηγετικής παιδείας, η διατροφή των ζώων σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων και θεομηνιών, η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης κοινού, κλπ.

  Η επωνυμία μετατρέπεται σε Ομοσπονδία Κυνηγίου και Βελτίωσης Φυσικού Περιβάλλοντος Μακεδονίας Θράκης, ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει ως ΚΟΜΑΘ.

  Κατά τη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε κοπή πίτας που ανέδειξε ως «τυχερούς» τους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Ζαγκλιβερίου και των Γιαννιτσών.

  Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για περιεκτική ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις (θωράκιση Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, άρση της παραπομπής της Ελλάδας για το κυνήγι τον Φεβρουάριο, κλπ) ενώ συζητήθηκε και ο τρόπος αναμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Θηροφυλακής, με προτάσεις που θα καταθέσουν οι ίδιοι οι Σύλλογοι.

  Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε όλες της Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της χώρας, όπου επίσης τα μέλη αποφάσισαν τον εκσυγχρονισμό των καταστατικών στην κατεύθυνση της προώθησης του σπουδαίου περιβαλλοντικού έργου τους, παράλληλα με την ανάπτυξη της θήρας και την επίλυση των κυνηγετικών θεμάτων. Τονίζεται στο νέο καταστατικό πως η κάθε Ομοσπονδία αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας ως συνεργαζόμενο με αυτό Σωματείο, εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας της έδρας της και συνιστά μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU