Κυριακή 16 Μαΐου 2021
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2002

Η σημασία της δακτυλίωσης

 • Η σημασία της δακτυλίωσης για την παρακολούθηση της πτηνοπανίδας

  Οι κυνηγοί, αλλά και άλλες κατηγορίες χρηστών των φυσικών πόρων (αγρότες, κτηνοτρόφοι, κλπ) συχνά βρίσκουν δακτυλιωμένα πτηνά, φέροντας δηλαδή δακτυλίδι στο πόδι τους. Η δακτυλίωση είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απόκτηση γνώσεων απαραίτητων για την ορθολογική διαχείριση και προστασία των μεταναστευτικών πτηνών. Η προσπάθεια όμως αποβαίνει άκαρπη εφόσον δεν καταγράφονται τα ευρισκόμενα δακτυλίδια και δεν ενημερώνονται τα αντίστοιχα κέντρα δακτυλίωσης.

  Για το σκοπό αυτό, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες) δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για τη συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν τα δακτυλιωμένα πτηνά. Τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούνται είναι:
  1) Τα στοιχεία του δακτυλιδιού.
  2) Η ημερομηνία, ο Νομός και η πλησιέστερη Κοινότητα ή Δήμος που βρέθηκε το πτηνό.
  3) Το είδος του πτηνού (εφόσον είναι δυνατή η αναγνώριση).
  4) Η αιτία θανάτου (όταν είναι γνωστή).
  Δακτυλίδια που βρέθηκαν κατά το παρελθόν καλό είναι επίσης να αναφερθούν.

  Επικοινωνία ( ΣΤ" ΚΟΜΑΘ, Ευριπίδου 4, Τ.Θ. 18447, Τ.Κ. 54008, Θεσ/νίκη, τηλ/φαξ. 0310 219656

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU