Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023

Ενίσχυση του Προγράμματος επιτήρησης της Λύσσας

Ενίσχυση του Προγράμματος επιτήρησης της Λύσσας

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
  Αθήνα, 28.09.2023 Αρ. πρωτ.: 1317/296679
  Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: e-mail:
  Βερανζέρου 46 104 38 Αθήνα Η. Φράγκου 2105271616 ifragkou@minagric.gr
  Προς: Πίνακας αποδεκτών

  Θέμα: «Επισήμανση της ανάγκης ενίσχυσης της επιτήρησης για τη λύσσα, στο πλαίσιο υλοποίησης της φθινοπωρινής εμβολιαστικής εκστρατείας 2023 για το νόσημα». Σχετ.: α) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/620 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. β) Η υπ’ αρ. 237/47673-15.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΕ54653ΠΓ-Χ4Θ) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


  Όπως έχει επισημανθεί και σε προγενέστερα έγγραφά μας, σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 2021/620 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα έχει πλέον ταξινομηθεί στον κατάλογο των χωρών με καθεστώς απαλλαγής από τη λύσσα. Η μακροχρόνια προσπάθεια που καταβλήθηκε από τη χώρα μας για την επανάκτηση του καθεστώτος απαλλαγής από τη νόσο, αναδεικνύει τη δέσμευσή της, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, για τη διατήρησή του. Βασικοί πυλώνες του εθνικού προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας είναι α) η παθητική επιτήρηση για το νόσημα, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, σε όλη την ελληνική επικράτεια, ζώων που ανευρίσκονται νεκρά ή κρίνονται λυσσύποπτα, β) οι εκστρατείες για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας, με την από αέρος διανομή εμβολίων-δολωμάτων και γ) η ενεργητική επιτήρηση για τη λύσσα, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού, με τη συλλογή και προσκόμιση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες θανατωμένων κόκκινων αλεπούδων, στις περιοχές όπου διενεργούνται οι εμβολιασμοί της άγριας πανίδας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού για το 2023 καθορίζονται με την υπ’ αρ. 237/47673/15.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΕ54653ΠΓ-Χ4Θ) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατόπιν της κατοχύρωσης του καθεστώτος απαλλαγής από το νόσημα, η ανάγκη για εντατικοποίηση της επιτήρησης κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η διατήρησή του σε ένα κράτος μέλος είναι δυνατή μόνον αν: i) εφαρμόζεται επιτήρηση, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της κυκλοφορίας του ιού και ii) δεν έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα λοίμωξης από τον ιό της λύσσας, το οποίο μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να επιβεβαιώσουμε μέσω της παθητικής επιτήρησης. Επισημαίνεται, ότι, τα τελευταία χρόνια, εστίες λύσσας, τόσο σε οικόσιτα, όσο και σε άγρια ζώα, επιβεβαιώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο, με πιο πρόσφατες εστίες της νόσου στη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου και στη χώρα μας είτε μέσω της άγριας πανίδας είτε μέσω μετακινήσεων ζώων συντροφιάς είναι ιδιαιτέρως αυξημένος. Οι εκστρατείες εμβολιασμού της άγριας πανίδας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στη χώρα μας, από το 2013 (με εξαίρεση το έτος 2021) έως σήμερα. Η εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία 2023 ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου 2023. Η φθινοπωρινή εμβολιαστική εκστρατεία ξεκίνησε το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Οκτωβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, έντονη ομίχλη, ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις) ή αεροπορικών απαγορεύσεων (NOTAM). Οι περιοχές εμβολιασμού απεικονίζονται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 1).

  Σχετικά με την πορεία της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα και σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για το νόσημα, ο αριθμός των ζώων που έχουν συλλεχθεί και παραληφθεί από 01.01.2023 έως σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Το γεγονός αυτό καθιστά επισφαλή τόσο τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγής της χώρας μας από το νόσημα, όσο και τη συνέχιση της τρέχουσας συγχρηματοδότησης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, με το παρόν έγγραφο, εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκομένους για την ενίσχυση της επιτήρησης για τη λύσσα. Με δεδομένη την εκ των πραγμάτων μειωμένη δυνατότητα υλοποίησης τόσο της ενεργητικής όσο και της παθητικής επιτήρησης για το νόσημα, σε περιοχές, οι οποίες τους τελευταίους μήνες δοκιμάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και για τις οποίες εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, παρακαλούμε θερμά τους εμπλεκομένους στην υπόλοιπη χώρα, για την κατά το δυνατόν ενίσχυση της επιτήρησης για το νόσημα. Επισημαίνεται, ότι η ενεργητική επιτήρηση για την εαρινή εκστρατεία 2023 ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου στις περιοχές εμβολιασμού και παρατάθηκε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της μειωμένης εισροής δειγμάτων προς εξέταση. Η ενεργητική επιτήρηση για την φθινοπωρινή εκστρατεία 2023 αναμένεται να ξεκινήσει κατά τα τέλη Οκτωβρίου 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται ενίσχυση ύψους πενήντα ευρώ (50,00€) α) κυνηγών, φυλάκων θήρας και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρές αλεπούδες κατάλληλες προς εξέταση ως προς τον ιό της λύσσας, από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος παθητικής επιτήρησης της λύσσας, καθώς και β) κυνηγών και φυλάκων θήρας που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δείγματα ζώων κατάλληλων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας. Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη λύσσα καθορίζονται στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023» Παρακαλούμε θερμά τις κυνηγετικές ομοσπονδίες, ιδιαίτερα δε όσες έχουν έως τώρα συλλέξει και προσκομίσει στις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές μικρό ή μηδενικό αριθμό δειγμάτων, για την κατά το δυνατόν καλύτερη συνδρομή και υποστήριξή τους στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκομένους για τη μακρόχρονη έμπρακτη στήριξή σας στο πρόγραμμα, ευελπιστώντας για την εντατικοποίηση της συνεργασίας σας και αυτή τη χρονιά, ώστε να διασφαλίσουμε το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας, με σκοπό τη διαφύλαξη της Υγείας των Ζώων και της Δημόσιας Υγείας.

   

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
  Η α.α. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων
  Μ. Γιαννιού

  Αντίστοιχο έγγραφο απέστειλε στην ΚΟΜΑΘ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στο οποίο αναφέρεται πως ξεκινά και η περίοδος για χρηματική ενίσχυση σε όσους παραδίδουν νεκρές αλεπούδες κατάλληλες προς εξέταση για τον ιό της λύσσας.
  Δείτε το σχετικό έγγραφο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

  Ενίσχυση_του_Προγράμματος_Επιτήρησης_της_Λύσσας

   

Ενίσχυση του Προγράμματος επιτήρησης της Λύσσας

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU