Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 25 Φεβρουάριος 2004

Ειδική έρευνα για τις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων κυνηγών

 • Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και ο Τομέας Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεξάγουν ειδική έρευνα με σκοπό:
  να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης των νέων κυνηγών
  να διερευνηθούν οι παράγοντες ανάπτυξης του κυνηγετικού ενδιαφέροντος μεταξύ των νέων στην Ελλάδα.

  Έγινε αποστολή των ερωτηματολογίων στις κατοικίες πολλών νέων κυνηγών οι οποίοι έλαβαν άδεια θήρας για πρώτη φορά την κυνηγετική περίοδο 2002–03.
  Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται και παραδίδονται στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο ή τον ομοσπονδιακό θηροφύλακα.
  Στους κυνηγούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο παραδόθηκαν συμβολικά φυσίγγια προσφορά των εταιριών:
  “ΔΟΡΚΑΣ”, “JORDAN” ΜΗΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, “ΚΑΛΚΟ”
  “ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ”, “ΠΥΡΚΑΛ”, “M. Γ. ΚΥΡΓΙΑΣ”, “STOKAS”, “TOURIS”.

  Η ΚΟΜΑΘ ευχαριστεί θερμά τις ανωτέρω εταιρίες και τον πρόεδρο της ΠΕΒΕΚΕ κ. Μηνά Ιορδάνογλου για τη συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστεί όμως ιδιαίτερα και τους νέους κυνηγούς που με ενδιαφέρον συμμετέχουν στο εν λόγω ερευνητικό έργο.
  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των νέων κυνηγών αποτελούν σοβαρά στοιχεία για το μέλλον της θήρας στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό άλλωστε πραγματοποιείται η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU