Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2021

Και στα ελληνικά η έρευνα για τις κοινωνικές-οικονομικές επιπτώσεις από τη μη χρήση μολύβδινων - Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο

Και στα ελληνικά η έρευνα για τις κοινωνικές-οικονομικές επιπτώσεις από τη μη χρήση μολύβδινων - Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο

 • Ειδική έρευνα για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
  από τους περιορισμούς της χρήσης μολύβδινων σκαγίων.
  Τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα

   

  Από τα τέλη του Ιανουαρίου 2021 εγκρίθηκε αποφαση της ΕΕ για απαγόρευση μολύβδινων σκαγίων στους υγροτόπους και με περίοδο έναρξης εφαρμογής του μετά από 24 μήνες για τα Κράτη Μέλη.

   

  Η FACE, που είναι η Ευρωπαϊκή Κυνηγετική Ομοσπονδία, δημιούργησε ειδική φόρμα έρευνας (ως ψηφιακό ερωτηματολόγιο) με στόχο να κατανοήσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης μολυβδινων πυρομαχικών για τους Ευρωπαίους κυνηγούς. Η έρευνα αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής REACH (ReachLaw) της Ε.Ε. και είναι προϊόν κοινής προσπάθειας όλων των εθνικών Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (και η ΚΣΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της έρευνας)

   

  Η έρευνα είναι ήδη on line στην ιστοσελίδα της FACE και στα ελληνικά. H Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας την έχει μεταφράσει στα ελληνικά και μετά από συντονισμένες ενέργειες με τα ευρωπαϊκά όργανα είναι πια διαθέσιμη και για τους Έλληνες κυνηγούς και σκοπευτές. (υπήρχε δυσκολία στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα με την ελληνική γραμματοσειρά).

   Είναι σημαντικό να καταγραφεί η σοβαρή επίπτωση που θα έχει η νέα αυτή απαγόρευση για τον Έλληνα, μέσα από τη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων, ώστε η FACE να διαμορφώσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων και νέων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Οι πληροφορίες που δίνετε είναι εμπιστευτικές και παραμένουν στην FACE και στην REACHLaw.

  Σημείωση: Δεν συλλέγεται καμία προσωπική πληροφορία σε αυτή την έρευνα και οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα ανώνυμες.

   Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να συμπληρωθεί και από Έλληνες κυνηγούς και σκοπευτές. Είναι σημαντικό να υπάρχει και η φωνή της Ελλάδας. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της FACE

  https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead
  όπου εκεί επιλέγετε ως γλώσσα τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

   

  Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

   

  Ενημερωτικό Σημείωμα

   

  Hunter survey: How will a ban on lead in ammunition impact you?

  Δημοσκόπηση κυνηγών: Πως θα σας επηρεάσει η απαγόρευση μολύβδινων πυρομαχικών

   

  Σας χρειαζόμαστε να συμπληρώσετε ένα σύντομο έντυπο δημοσκόπησης:

  Αν κυνηγάτε ή ασχολείστε με την σκοποβολή, σας θέλουμε να συμπληρώσετε ένα σύντομο έντυπο δημοσκόπησης. Αυτή η έρευνα δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα ανώνυμες. Πηγαίνετε στην διεύθυνση

  https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead

    

  Σχετικά με την έρευνα:

  Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Θηραμάτων (FACE), η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εθνικών κυνηγετικών οργανώσεων, συνεργάζεται με την REACHLaw με στόχο να κατανοήσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μιας απαγόρευσης μολυβδούχων πυρομαχικών στους Ευρωπαίους κυνηγούς.

   Ιστορικό:

  Η Ευρωπαϊκή Χημική Υπηρεσία (ECHA) που είναι θεσμός της ΕΕ, προετοιμάζει μια πρόταση για τον περιορισμό του μολύβδου στα κυνηγετικά και σκοπευτικά πυρομαχικά. Αυτή η πρόταση δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και μια νέα Ευρωπαϊκή οδηγία ή κανονισμός μπορεί να ακολουθήσει με εφαρμογή από το 2023. Τα αποτελέσματα της έρευνας της FACE θα είναι σημαντικά για να τονίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μιας δυνητικής απαγόρευσης μολύβδινων πυρομαχικών στην Ευρώπη.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU