Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπ. απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας (Ρυθμιστική κυνηγιού)

 • Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπ. απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας (Ρυθμιστική κυνηγιού)

  Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά το ΦΕΚ

  υπ. απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας (Ρυθμιστική κυνηγιού)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Φ.Π. & ΥΔΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
  ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
  -------------------------------------------------------------
  Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
  Τ.Κ. : 115 28 Ιλίσια
  Πληροφορίες : Νίκος Μπόκαρης
  Τηλέφωνο : 213-1512281
  FAX : 213-1512138
  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων
  Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι σχετικές με τη θήρα αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής :
  1. Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021 , υπ. αρ. πρωτ. 14/7/2020 -ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ3053/β/23-07-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ω81Μ4653Π8-ΨΜΦ)
  2. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους με αρ.πρωτ. 07/7/2020 - ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3112/β/28-7-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ1Η84653Π8-2ΜΧ)
  3. Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852 21-7-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3171/Β/΄2-8-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ6Π54653Π8-ΥΧ4)


  Οι Δ/νσεις Δασών Συντονισμού και Επιθεώρησης παρακαλούνται να ενημερώσουν τις υποκείμενες δασικές υπηρεσίες για την έκδοση των σχετικών Δ.Α.Δ

   

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2022 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU