Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021
Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2004

Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ στο 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

  • Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία από τις 12 έως 14 Νοεμβρίου 2004.

    Παρευρέθησαν ειδικοί επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες και περιβαλλοντικούς φορείς. Για πρώτη φορά υπήρξε ειδική ενότητα με τίτλο: Λιβαδικά οικοσυστήματα και άγρια πανίδα (σχέσεις λιβαδιών και άγριας πανίδας, βιολογία και διαχείριση, αλληλεπιδράσεις αγροτικών ζώων και άγριας πανίδας, ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα, περιοχές Natura 2000, SPAs προστατευόμενα είδη και κτηνοτροφία)

    Η Κυνηγετική Ομοσπονδία συμμετείχε για άλλη μια χρονιά με επιτυχία παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ειδικής εργασίας με θέμα: Σωματική κατάσταση του λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας (Γ.Μ. Ρετζέπης, Χ.Κ. Σώκος, Π.Κ. Μπίρτσας, Χ.Α. Σταμκόπουλος και N.K. Παπαγεωργίου). Μια παρουσίαση που τόνισε τη σημασία της γνώσης για τους παράγοντες που επιδρούν στους πληθυσμούς Η επίδραση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στη σωματική ή θρεπτική κατάσταση των θηραμάτων. Ένας δείκτης για τη σωματική κατάσταση του λαγού είναι το λίπος του νεφρού. Στην έρευνα αυτή δείγματα λαγών συλλέχθηκαν κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Οι διαφορές στη σωματική κατάσταση εξετάστηκαν σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, τον τύπο του ενδιαιτήματος, τη φαινολογία της βλάστησης, το φύλο και την ηλικία.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU