Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2003

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 • Η χρήση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο άρχισε να γίνεται πιο έντονη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα, οι λειτουργίες πολλών οικοσυστημάτων έχουν διαταραχτεί και οι πληθυσμοί πολλών ειδών της άγριας πανίδας έχουν μειωθεί ή ακόμα και εξαφανιστεί. Το ερώτημα που τίθεται αναφέρεται στο ποια πρέπει να είναι η ένταση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία του ανθρώπου και συνάμα η διατήρηση της φύσης – με μια λέξη η αειφορία. Η ολοκληρωμένη απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο μετά από επιστημονικές έρευνες.
  Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία ερευνητικά ινστιτούτα που έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στη διαχείριση των θηραματικών ειδών.

  Institut Mediterranee du Patrimoine Cynegetique et Faunistique
  http://www.impcf.com

  Το ινστιτούτο βρίσκεται στη Νότιο Γαλλία. Στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι καθώς είναι περισσότερο μια ουτοπία η επιστροφή σε προηγούμενες οικολογικές ισορροπίες, φιλοδοξία είναι να επιτευχθούν νέες. Το ινστιτούτο έχει επιστημονική και οικονομική συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις, τον Οργανισμό Θήρας της Γαλλίας, πανεπιστήμια και άλλους φορείς.
  Στις έρευνες του ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται:
  1. η παρακολούθηση της μετανάστευσης των τσιχλοειδών με τη χρήση βιοακουστικών σταθμών από το 1992
  2. η δημιουργία μοντέλων για τη σχέση του ενδιαιτήματος με τους πληθυσμούς του μικρού θηράματος (λαγό, αγριοκούνελο, πέρδικα)
  3. η διαχείριση του αγριόχοιρου στα μεσογειακά οικοσυστήματα και ο περιορισμός των ζημιών στις καλλιέργειες
  4. η επίδραση της γεωργίας στην εντομοπανίδα
  5. η παρακολούθηση των πληθυσμών των κορακοειδών και των σαρκοφάγων βάσει των αριθμών που θανατώνονται με τη χρήση επιλεκτικών μέσων.
  Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Οικολογία της Άγριας Πανίδας
  Research Institute of Wildlife Ecology
  http://hal.boku.ac.at/vuw/en_search_unit.show_unit?unit_id_in=131

  Το ινστιτούτο βρίσκεται στη Βιέννη και ο κύριος σκοπός του είναι η έρευνα των αναγκών και της συμπεριφοράς των αγρίων ζώων. Σχεδιάζονται έρευνες σε μακροχρόνια βάση όπως και σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία από μεθόδους – από απλή παρατήρηση μέχρι λεπτομερείς χημικές αναλύσεις, μοριακή βιολογία και μαθηματικά μοντέλα.
  Πρωτοποριακές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για:

  1. τα κριτήρια και τους δείκτες της αειφορικής θήρας
  2. την οικολογία, φυσιολογία και γενετική του λαγού και του ελαφιού
  3. τη σχέση των θηλαστικών με τη δασική βλάστηση
  4. τα φασιανοειδή στα γεωργικά οικοσυστήματα
  5. τις ασθένειες των θηραμάτων.

  Βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών το ινστιτούτο προτείνει λύσεις με σκοπό τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.
  Ινστιτούτο Έρευνας των Κυνηγετικών Πόρων
  Instituto de Investigacion en Recursos Cinegeticos
  http://www.uclm.es/irec/indexr.htm

  Ιδρύθηκε το 1999 στην Ισπανία και ασχολείται με τα θηραματικά είδη ως ανανεώσιμο φυσικό πόρο. Αντικείμενα των ερευνών του ινστιτούτου είναι η κοινωνικοοικονομική διάσταση της θήρας, η επίτευξη της αειφορίας των καρπώσεων και η προστασία της βιοποικιλότητας. Παράδειγμα αποτελεί η υλοποίηση διεθνούς προγράμματος για τη διαχείριση των φασιανοειδών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε κράτη της Δυτικής Ευρώπης.
  Το ινστιτούτο πραγματοποιεί επίσης αξιόλογο έργο στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως με τη συμμετοχή στη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο της θηραματολογίας.

  Χρήστος Σώκος, Δασολόγος Θηραματολόγος

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU