Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021

Ανάθεση γενικής Υπηρεσίας για την υλοποίηση του παραδοτέου D4.1.3-Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων γεοαναφοράς και πληροφοριακού συστήματος (Development of Mobile geofencing and information system) του έργου με τίτλο “Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες” (C

Ανάθεση γενικής Υπηρεσίας για την υλοποίηση του παραδοτέου D4.1.3-Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων γεοαναφοράς και πληροφοριακού συστήματος (Development of Mobile geofencing and information system) του έργου με τίτλο “Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες” (C

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Θέμα: Ανάθεση γενικής Υπηρεσίας για την υλοποίηση του παραδοτέου D4.1.3-Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων γεοαναφοράς και πληροφοριακού συστήματος (Development of Mobile geofencing and information system) του έργου με τίτλο “Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες” (Certified Environmental Actors - CEA)".

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της γενικής υπηρεσίας του θέματος που αφορά στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων όπου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία GPS η οποία δύναται να ενημερώνει τους κυνηγούς σχετικά με την απόσταση τους από τα όρια των περιοχών που επιτρέπεται ή όχι το κυνήγι καθώς επίσης και παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις καιρικές συνθήκες η γεγονότα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα τους.
  Η προσφορά υποβάλλεται σφραγισμένη έως και την Δευτέρα, 27/09/2021 και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175, 551 34 – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

  Για πληροφορίες και για παραλαβή των όρων διακηρυξης επικοινωνείστε με την ΣΤ' ΚΟΜΑΘ στο 2310477128 ή στο info@hunters.gr

   

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2022 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU