Κυριακή 16 Μαΐου 2021
Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2020

Παράταση προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Παράταση προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων
  Αθήνα, 20.08.2020
  Αρ. Πρωτ.: 1899/229814

  Θέμα : «Παράταση προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας μετά τους εμβολιασμούς της
  άνοιξης 2020 ».
  Σχετ. 1) Το υπ΄αριθμ. 1470/155623/15-06-2020, έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Ζώων.
  2) Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1296/119118/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ).


  Το Πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του 2020 λαμβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού.
  Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στην με αριθμ. πρωτ.1296/119118/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ) απόφαση.


  Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς  συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση στην προσκόμιση ενήλικων αλεπούδων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

  Υπενθυμίζεται ότι και για το έτος 2020 προβλέπεται ενίσχυση με το ποσό των 50 € ανά αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2020, στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές από κυνηγούς ή φύλακες θήρας. Η διαδικασία σχετικά με τις ενισχύσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος καθορίστηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων καιΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αριθμ. 1777/211994/31-07-2020, ΦΕΚ Β’3309/07.08.2020.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
  Χρυσούλα Δηλέ

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU