Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και επίπλων στο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors"

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και επίπλων στο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175
  Τ. Κ. 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ. (2310) 477128 Fax: 219.656
  www.hunters.gr e mail : hunters@hunters.gr

  Θεσσαλονίκη 19-08-2021
  Αρ. πρωτ.: 1273

  interrec 02 logo

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και επίπλων στο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 5.903 €»

  Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετικούς οικονομικούς φορείς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και επίπλων στο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INTERREG με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 5.881 €»
  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Δευτέρα 30 - 08 - 2021 και ώρα 14:00, από την αρμόδια επιτροπή, ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, ΤΚ 55134, Θεσσαλονίκη.

  Αναλυτικά οι όροι της διακήρυξης υπάρχουν στο γραφείο της ΚΟΜΑΘ
  Πληροφορίες 23210477128, e-mail: info@hunters.gr 

  new CEA logo 14062019

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU