Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Κυριακή, 10 Αύγουστος 2008

ΦΥΛΑΞΗ / ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

 • Στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  INTERREG IIIA/ PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006


  Μέτρο 3.2:«Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» πρόταση έργου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ με τίτλο: «Διαχείριση ειδών άγριας πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή “Οροσειρά Ροδόπης”».


   Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ενιαίου (διεθνικού) συστήματος διαχείρισης φύλαξης / επόπτευσης και παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και της κυνηγετικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή «οροσειρά Ροδόπης» 

  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

  Αφορά στην εκπόνηση ενός ειδικού σχεδίου διαχείρισης με περιοχή αναφοράς την προστατευόμενη περιοχή «οροσειρά Ροδόπης», όπως αυτή ορίστηκε στα πλαίσια του ν. 3044/2002 και το οποίο (σχέδιο διαχείρισης) περιλαμβάνει:

  • Την καταγραφή του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού (Ε.Ε.) θεσμικού πλαισίου και προβλέψεων ειδικά για την προστατευόμενη περιοχή, όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των θηραματικών ειδών άγριας πανίδας, καθώς επίσης και της κυνηγετικής δραστηριότητας (οδηγός 2003 της επιτροπής, νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου κλπ).

  • Τη χωρική αποτύπωση της βλάστησης και της αγρίας πανίδας

  • Την καταγραφή και αξιολόγηση της υφισταμένης διαχείρισης της κυνηγετικής δραστηριότητας και εκτίμηση των επιπτώσεων (χωρικά) στο φυσικό περιβάλλον.

  • Τη συγκριτική αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της άγριας πανίδας και της κυνηγετικής δραστηριότητας στη βουλγαρική πλευρά.

  • Την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση των διαχειριστικών προτάσεων για τη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή (μαζί με τις αντίστοιχες προβλέψεις στη βουλγαρική πλευρά) και ειδικότερα όσον αφορά στη διαχείριση, στη φύλαξη/επόπτευση και στην παρακολούθηση (monitoring) των θηραματικών ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους καθώς επίσης και της κυνηγετικής δραστηριότητας.

  • Τη διαμόρφωση κοινού (διασυνοριακού) πλαισίου και προδιαγραφών  για τη διαχείριση της θηρευόμενης άγριας πανίδας και της κυνηγετικής δραστηριότητας (εξειδίκευση του σχετικού οδηγού 2003 της επιτροπής)

  • Τη δημιουργία γεωαναφερόμενης βάσης δεδομένων για τη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή.

  • Τον οικονομοτεχνικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό ενός διασυνοριακού συστήματος κυνηγετικής και οικοτουριστικής δραστηριότητας   


  ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ

  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΤΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΝ  ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΘΑ ΣΤΑΘΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.

  Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟ.   

  ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING)

  ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MONITORING) ΤΗΣ ΘΗΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ».

  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Σ’ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ) ΕΝΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

  ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Α) ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

  Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΦΥΛΑΚΩΝ / ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ 3 ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (REPORTS) ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΕΝΑΣ (1) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΕΝΑΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ, ΕΝΑΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

  ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.               

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

  ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

  I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ


  Þ         ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: (Α) ΔΙΚΤΥΟ «ΦΥΣΗ 2000» ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ (Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING). Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2007.

  Þ         ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2007

  Þ         ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ), ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π.

  II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ


  Þ       2ΓΛΩΣΣΟ 4ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  Þ       2 ΑΦΙΣΕΣ

  Þ       2ΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

  III. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ EXTRANET 

  IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ, 1 ΔΙΕΘΝΗΣ)             

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟ. 

  ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:



  I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ


  Þ         ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: (Α) ΔΙΚΤΥΟ «ΦΥΣΗ 2000» ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ (Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING). Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2007.


  Þ         ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2007


  Þ         ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ), ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π.



  II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ


  Þ       2ΓΛΩΣΣΟ 4ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


  Þ       2 ΑΦΙΣΕΣ


  Þ       2ΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 


  III. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ


   IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ, 1 ΔΙΕΘΝΗΣ)             


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟ.

  Το έργο ολοκληρώθηκε, έγινε η δήλωση ολοκληρωσης πράξης και πραγματοποιήθηκε ο Έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU