Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
Δευτέρα, 02 Αύγουστος 2021

Έρευνα της κυνηγετικής κάρπωσης λαγών στον Έβρο.

Του Πέτρου Πλατή, Δασολόγου – Θηραματοπόνου, Επιστημονικού Συνεργάτη της Στ΄ΚΟΜΑΘ, Φωτογραφία: Απόστολος Τσιομπανούδης
Του Πέτρου Πλατή, Δασολόγου – Θηραματοπόνου, Επιστημονικού Συνεργάτη της Στ΄ΚΟΜΑΘ, Φωτογραφία: Απόστολος Τσιομπανούδης

 • Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την κυνηγετική κάρπωση ενός θηραματικού είδους και η καταγραφή της τάσης της σε βάθος χρόνου, μας καταδεικνύει σημαντικές παραμέτρους για το κυνήγι, μεταξύ αυτών την πληθυσμιακή κατάσταση του είδους, την διαφοροποίηση της κυνηγετικής προτίμησης με το πέρασμα του χρόνου κ.α. Ο λαγός αποτελεί το δημοφιλέστερο παραδοσιακό θήραμα στη χώρα μας, για το οποίο γίνονται και οι περισσότερες έξοδοι αν λάβουμε υπόψη και τις εξόδους για εκπαίδευση, από τους κυνηγούς του Έβρου.
  Την κυνηγετική περίοδο 2003-2004, εκπονήθηκε από τον γράφοντα έρευνα της κυνηγετικής κάρπωσης του λαγού στην Π.Ε Έβρου στα πλαίσια διπλωματικής διατριβής στο Δ.Π.Θ(Δασολογίας-Ορεστιάδα). Συνολικά συγκεντρώθηκαν 149 ερωτηματολόγια από όλο το νομό, που αφορούσαν αντίστοιχες παρέες-ομάδες λαγοκυνηγών.lagoi platis2

  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως:
  α) Οι λαγοκυνηγοί προτιμούν να κυνηγούν σε περιοχές όπου δεν συγκεντρώνονται πολλοί κυνηγοί και είναι κοντά στην κατοικία τους
  β) προτιμούν περιοχές οι οποίες καλύπτονται από ανοιχτά δάση ή θαμνολίβαδα,
  γ) οι περισσότεροι λαγοί θηρεύονται στις αρχές της κυνηγετικής περιόδου του λαγού,
  δ) οι λαγοκυνηγοί κυνηγούν συνήθως σε ομάδες και
  ε) πιστεύουν ότι το σημαντικότερο μέτρο για την αύξηση του πληθυσμού των λαγών είναι ο έλεγχος του πληθυσμού των φυσικών αρπάγων του,
  Όσο αφορά την κάρπωση βρέθηκε ότι αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 5,96 λαγοί ανά λαγοκυνηγό*. Στην ίδια ακριβώς έρευνα που έγινε σε κυνηγούς της Π.Ε Θες/νίκης το 2007-8 ο αντίστοιχος Μ.Ο. ήταν 3,2 (Σκαρλατούδης Δ.).
  Μετά το πέρας δεκαετίας και πλέον, θέλοντας να συγκρίνω την διαφοροποίηση ή μη της κάρπωσης των λαγών , λαμβάνοντας ως περιοχή αναφοράς την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, προέβηκα στη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούσαν την κάρπωση λαγών από περίπου 60 παρέες λαγοκυνηγών, που αντιστοιχούσαν σχεδόν σε 120 κυνηγούς και αποτελούσαν το 40% περίπου των λαγοκυνηγών του συγκεκριμένου Κυνηγετικού Συλλόγου**. Η παραπάνω καταγραφή έγινε κατά τα έτη 2016-2020.
  Στατιστικά κάρπωσης λαγών στον Έβρο(Αλεξανδρούπολη), ανά κυνηγετική περίοδο.
  2003-4 μ.ο=5,96 (Λιβαδοπονικό Κρήτης(Ηράκλειο 2006), IUGB 2007(Ουψάλα-Σουηδία)
  2016-17 μ.ο= 5,32
  2017-18 μ.ο =5,15
  2018-19 μ.ο= 5,31
  2019-20 μ.ο=5,51
  *τη χρονιά αυτή οι πληθυσμοί των λαγών ήταν ομολογουμένως σε υψηλά επίπεδα
  ** από τις 60 περίπου παρέες, οι 14 έχουν απώλειες σκύλων από επιθέσεις λύκων μέχρι σήμερα.
  Παρατηρούμε λοιπόν πως δεν υπάρχει αξιόλογη διακύμανση μεταξύ του μ.ο κάρπωσης λαγών τις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους, ούτε μεγάλη απόκλιση με το πέρας δεκαπενταετίας περίπου, αλλά αντιθέτως διαπιστώνεται σταθερότητα στις τιμές.
  Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως ο λαγός έχει σταθερή κάρπωση και συνάμα σταθερή αξία!

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2022 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU