Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Τρίτη, 24 Μάιος 2022

Εγκαίνια του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Οχυρό Δράμας

Εγκαίνια του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Οχυρό Δράμας

 • Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης,
  ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
  ο Κυνηγετικός σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου και
  ο Σκοπευτικός όμιλος Κάτω Νευροκοπίου
  σας προσκαλούν

  το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00

  στα εγκαίνια του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Οχυρό Δράμας
  (περιοχή Κ. Νευροκοπίου).
  Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Αν. Μα-κεδονίας & Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος

  Η παρουσία σας θα ήταν ιδιαίτερα τιμητική για μας

  Ο Πρόεδρος KOMAΘ - Πολυχρόνης Ιωάννης

  ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Ιωάννης Κυριακίδης 

  Ο Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου - Γεώργιος Σαββίδης

  Ο Πρόεδρος Σκοπευτικού Ομίλου Κ. Νευροκοπίου - Καραμπατζάκης Θεοφάνης

   

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης δημιουργή-θηκε στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors - CEA), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014 - 2020.

  --------------------------------

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors - CEA), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014 - 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: "A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area" (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: "Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures" (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).

  Στο έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι εταίροι:

  Εταίρος Έργου 2: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"
  Εταίρος Έργου 3: Δήμος Κ. Νευροκοπίου
  Εταίρος Έργου 4: Σύλλογος "EURORADAR" (Association "EURORADAR") της Βουλγαρίας
  Εταίρος Έργου 5: Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος "Sokol" (Association of Hunters and fishermen "Sokol") της Βουλγαρίας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 28-5-2022

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU