Τι είναι η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης;

Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ελέγχεται από την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητές της όσο και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 45.000 κυνηγών – μελών των 63 Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.

Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου της χώρας μας με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι, και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.

Πως είναι οργανωμένη η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ;

Η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κατανοώντας την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων στελεχώθηκε – εκτός των αιρετών μελών του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της – με επιστήμονες διαφόρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Δασοπόνους, Νομικούς, Τεχνικούς Η/Υ κ.λπ) , για την υλοποίηση των στόχων της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απ’ αυτήν, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην Συνεδρίασή της 23/5/2018 όπου πραγματοποιήθηκε η κατανομή αξιωμάτων με ψηφοφορία . Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος: Πολυχρόνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Τζίμας Αστέριος
Γεν. Γραμματέας:Νικόλαος Καλογεράκος
Ταμίας: Θεόφιλος Μυλοπουλος
Σύμβουλοι:
Τσιώμπρας Νικόλαος (Υπεύθυνος Θηροφυλακής)
Σερραίος Λοϊζος
Γεωργιάδης Ιωάννης (Υπεύθυνος Προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ)
Επίτιμοι Πρόεδροι
Δημήτριος Συρρής, Νικόλαος Μαϊλιάνης, Γεώργιος Δέλλιος
Επίτιμα Μέλη:
Χατζησταύρος Κων/νος, 
 
Πετρακόγιαννης Κων/νος, 
Φτάκας Αθανάσιος, Μεσσήνης Δημήτριος, Μπασνάς Σπυρίδων, Δημήτριος Ευμοιρίδης, Επαμεινώντας Τερζής
Ελεγκτική Επιτροπή
Δέλλιος Γεώργιος, Μαλλίδης Παναγιώτης, Ζαχαρόπουλος Ηλίας (με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης)

Στελέχωση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Περικλής Μπίρτσας
Ειδικός Σύμβουλος
Δρ Δασολόγος Θηραματολόγος
pbirtsas@hunters.gr
Κυριάκος Σκορδάς
Γενικός Διευθυντής
MSc Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
kskordas@hunters.gr

Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος
Διευθυντής Θηροφυλακής
Δρ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
kodafype@hunters.gr

Σοφία Μαϊλιάνη
Νομική Σύμβουλος
mailiani@otenet.gr

Πέτρος Πλατής

Επιστημονικός Συνεργάτης Θράκης
Δασολόγος – Θηραματοπόνος
ppla14@otenet.gr

Θεοφάνης Καραμπατζάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος,
Μηχανολόγος Μηχανικός
fanis_karampatsakis@yahoo.gr
Αλέξανδρος Γκάσιος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασολόγος MSc Διαχείριση Άγριας Πανίδας
doctor_forester@yahoo.gr
Ιωάννης Ισαάκ
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασοπόνος
giannisaak@yahoo.gr
Χρήστος Καλαϊτζής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασοπόνος
christoskalaitzis@yahoo.gr ,
Όλγα Σταυροπούλου
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
olgastavr@hunters.gr
Ελπίδα Βλάχου
Υπεύθυνη Γραμματείας Θηροφυλακής
Γραμματέας
elpida@hunters.gr
Βασιλική Λασκαρίδου
Γραμματειακή Υποστήριξη
Γραμματέας
vlaskaridou@hunters.gr
Θεοπούλα Μαζαράκη
Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Φοροτεχνικός

Δημήτρης Μίγκος
Υποστήριξη Δικτύου Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ
dsm@alcome.com