Προφίλ Ομοσπονδίας

Τι είναι η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης;

Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ελέγχεται από την Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητές της όσο και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 55.000 κυνηγών – μελών των 63 Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.

Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου της χώρας μας με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι, και στη βελτίωση των βιοτόπων τους.

Πως είναι οργανωμένη η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ;

Η ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης κατανοώντας την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων στελεχώθηκε – εκτός των αιρετών μελών του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της – με επιστήμονες διαφόρων κλάδων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Δασοπόνους, Νομικούς, Τεχνικούς Η/Υ κ.λπ) , για την υλοποίηση των στόχων της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ης Μαΐου 2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απ’ αυτήν, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην Συνεδρίασή της 25/5/2016 όπου πραγματοποιήθηκε η κατανομή αξιωμάτων με ψηφοφορία . Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος: Πολυχρόνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Τζίμας Αστέριος
Γεν. Γραμματέας:Νικόλαος Καλογεράκος
Ταμίας: Θεόφιλος Μυλοπουλος
Σύμβουλοι:
Τσιώμπρας Νικόλαος
Παντελάκης Δημήτριος
Γεωργιάδης Ιωάννης 
Επίτιμοι Πρόεδροι
Δημήτριος Συρρής, Νικόλαος Μαϊλιάνης, Γεώργιος Δέλλιος
Επίτιμα Μέλη:
Χατζησταύρος Κων/νος,  
Ιορδανίδης Ιωάννης, 
Δημόπουλος Ελευθέριος, 
Πετρακόγιαννης Κων/νος, 
Φτάκας Αθανάσιος, Μεσσήνης Δημήτριος, Μπασνάς Σπυρίδων
Ελεγκτική Επιτροπή
Δέλλιος Γεώργιος, Μαλλίδης Παναγιώτης, αναμένεται ο διορισμός του 3ου μέλους της Επιτροπής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Στελέχωση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Περικλής Μπίρτσας
Γενικός Διευθυντής
Δρ Δασολόγος Θηραματολόγος
pbirtsas@hunters.gr
Κυριάκος Σκορδάς
Διευθυντής Υποστήριξης
MSc Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
kskordas@hunters.gr
Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος
Δρ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
kodafype@hunters.gr 
Σοφία Μαϊλιάνη
Νομική Σύμβουλος
smailiani@hunters.gr
Πέτρος Πλατής

Επιστημονικός Συνεργάτης Θράκης
Δασολόγος – Θηραματοπόνος
anmakthr@otenet.gr

Χρήστος Σώκος

Επιστημονικός Συνεργάτης Ν. Χαλκιδικής & Ν. Θεσ/νίκης
Δρ Δασολόγος Θηραματολόγος
sokos@hunters.gr

Θεοφάνης Καραμπατζάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος,
Μηχανολόγος Μηχανικός
faniskar@hunters.gr
Αλέξανδρος Γκάσιος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασολόγος MSc Διαχείριση Άγριας Πανίδας
algas@hunters.gr, doctor_forester@yahoo.gr
Ιωάννης Ισαάκ
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασοπόνος
hunters@hol.gr
Χρήστος Καλαϊτζής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δασοπόνος
kalaitzis@hunters.gr,
Όλγα Σταυροπούλου
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
olgastavr@hunters.gr
Ελπίδα Βλάχου
Υπεύθυνη Γραμματείας Θηροφυλακής
Γραμματέας
elpida@hunters.gr
Βασιλική Λασκαρίδου
Γραμματειακή Υποστήριξη
Γραμματέας
vlaskaridou@hunters.gr
Θεοπούλα Μαζαράκη
Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Φοροτεχνικός
koufitsa@hunters.gr
Δημήτρης Μίγκος
Υποστήριξη Δικτύου Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ
dsm@alcome.com