Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020

Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων - Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις

Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων - Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. Δ/ΝΣΗ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος – Ιλίσια
  Πληροφ.: Nικ. Mπόκαρης
  Τηλέφωνο: 2131512281
  FAX.: 2131512138
  EMAIL.: n.bokaris@prv.ypeka.gr

  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων - Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

  ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 25234/1637/7-4-1976 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (ΦΕΚ 640 Β΄).
  2. Η λίστα των Κωδικών των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020 με ανακοίνωση τηςΓενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

  Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, με το οποίο ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η λίστα των κωδικώντων ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020 , θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  Ανάμεσα στους κωδικούς συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός 94991601 «Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Σχετικά με το θέμα της πρόληψης της μετάδοσης του κωρονοϊού σε μέλη των κυνηγετικών οργανώσεωνκατά την διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων που θα διενεργούνταν το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

  Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να ενημερωθούν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Κυνηγετικές Οργανώσεις όλων των επιπέδων, για τους περιορισμούς που τέθηκαν στη λειτουργία τους,ιδίως ενόψει των καταστατικών τους υποχρεώσεων να πραγματοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις Γενικές Συνελεύσεις ή τις εκλογικές τους διαδικασίες.

  Για το ΥΠΕΝ και τις Δασικές Υπηρεσίες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της υγείας των πολιτών-κυνηγών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις καταστατικές διαδικασίες των συλλόγων τους και για το λόγο αυτό:

  Αναστέλλονται μέχρι 31/3/2020 οι Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τους και παρατείνεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

  Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υφιστάμενων Δασικών Υπηρεσιών σας και των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των επιπέδων, για τα ανωτέρω, καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και τη συμμόρφωση των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τις κεντρικά εκδιδόμενες οδηγίες.

  Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα της επόμενης χρονικής περιόδου και παροχή των σχετικών οδηγιών με νεώτερη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

   

  Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
  - Γραφεία Συντονιστών
  Έδρες τους
  - Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
  - Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  Με την παράκληση ενημέρωσης των Δασικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους Έδρες τους

   

  2. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε)

  3. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
  (Για την κοινοποίηση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας τους)

  Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
  Μεσογείων 119 Αθήνα

  Εσωτερική Διανομή:
  - Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π.
  - Δ/νσεις Κ.Υ.

  Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

   

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU