Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα τέλη υπέρ Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα τέλη υπέρ Δημοσίου για το νέο κυνηγετικό έτος

 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852 21-7-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3171/Β/΄2-8-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ6Π54653Π8-ΥΧ4)

  Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

  Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021

   

  Υπενθυμίζεται ότι Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι σχετικές με τη θήρα αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής :
  1. Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021 , υπ. αρ. πρωτ. 14/7/2020 -ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ3053/β/23-07-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ω81Μ4653Π8-ΨΜΦ)
  2. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους με αρ.πρωτ. 07/7/2020 - ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3112/β/28-7-2020) και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ1Η84653Π8-2ΜΧ)

   

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU