Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Παρασκευή, 04 Αύγουστος 2023

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για καθορισμό τελών έκδοσης αδειών θήρας και ετήσιων συνδρομών κυνηγών 2023-2024

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για καθορισμό τελών έκδοσης αδειών θήρας και ετήσιων συνδρομών κυνηγών 2023-2024

  • Υπογράφτηκαν από το ΥΠΕΝ οι σχετικές αποφάσεις για τον καθορισμό των συνδρομών των κυνηγών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις, συγκεκριμένα η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/78392/2420/2007-2023 ΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4820 Β΄) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Β544653Π8-ΠΚΝ) και για τον καθορισμό των τελών που καταβάλλουν αντίστοιχα οι κυνηγοί υπέρ του Δημοσίου, συγκεκριμένα η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83238/2593/03-08-2023 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4931 Β’) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΗ2Λ4653Π8-ΧΡ3).
    Το ύψος των προβλεπόμενων τελών υπέρ δημοσίου και οι συνδρομές που καταβάλλουν οι κυνηγοί στις κυνηγετικές οργανώσεις, καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες αποφάσεις στο ύψος της περσινής κυνηγετικής περιόδου, για τις αντίστοιχες κατηγορίες αδειών θήρας.

    Μπορείτε να δείτε τα σχετικά ΦΕΚ στους παρακάτω συνδέσμους

    ΦΕΚ Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών

    ΦΕΚ Καθορισμός τελών έκδοσης αδειων θήρας 2023-2024

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για καθορισμό τελών έκδοσης αδειών θήρας και ετήσιων συνδρομών

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU