Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2003

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ... με την βοήθεια του Ελληνα αγρότη

 • KΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

  Αγαπητέ αγρότη,
  Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι μεγάλα. Κατανοούμε τον μόχθο σου και αντιλαμβανόμαστε τη συμβολή σου στην Εθνική Οικονομία. Επιζητούμε τη συνεργασία μαζί σου για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

  Έρευνες έχουν πλέον αποδείξει ότι η εντατική γεωργία είναι δυνατόν προκαλέσει:
  - επιπτώσεις στην υγεία του αγρότη, των κατοίκων των γεωργικών περιοχών και του καταναλωτή
  - ρύπανση και εξάντληση των υδάτινων και εδαφικών πόρων
  - μείωση των πληθυσμών ή ακόμα και εξαφάνιση των ωφέλιμων για τη γεωργία οργανισμών και λοιπών ειδών της άγριας πανίδας.

  Η ύπαρξη πτηνών και θηλαστικών στο χωράφι σου αποτελεί ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος, κάθε δράση λοιπόν για την προστασία τους είναι σίγουρο πως συνοδεύεται και από άλλα οφέλη.

  ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;
  - Επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης για την επιδότηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, τα οποία είναι:
  βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
  μείωση της νιτρορύπανσης
  μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
  διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών
  εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας.

  - Επικοινώνησε με τη Δασική Υπηρεσία για την εφαρμογή του μέτρου δάσωσης των αγρών.
  - Επικοινώνησε με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής σου για την πραγματοποίηση σπορών και φυτεύσεων δέντρων και θάμνων, βάσει του προγράμματος βελτίωσης βιοτόπων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης.
  - Ζήτησε τη συμβουλή γεωπόνων, δασολόγων και διαχειριστών άγριας πανίδας.

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ

  Στη συνέχεια αναφέρονται απλές πρακτικές οι οποίες βοηθούν εσένα και την άγρια πανίδα, ως γεωργός είσαι ο μόνος που μπορείς να τις εφαρμόσεις, άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή σκοπεύουν τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτεία και τις κυνηγετικές οργανώσεις.
  Γενικά ισχύει ότι μικρές αλλαγές στη γεωργία μπορούν να έχουν μεγάλο όφελος για την πανίδα.

  Γεωργός και άγρια πανίδα ωφελούνται όταν:
  - υπάρχουν διαφορετικά είδη καλλιεργειών σε μία περιοχή
  - περιοδικά το χωράφι αφήνεται ακαλλιέργητο ή καλλιεργείται με μηδική, τριφύλλι και βίκο για τον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και τον έλεγχο των ασθενειών, ζιζανίων και επιβλαβών εντόμων
  - διατηρούνται ή δημιουργούνται ανεμοφράκτες (δέντρα και θάμνοι) για την προστασία της καλλιέργειας από τον άνεμο, όπως και ακαλλιέργητες λωρίδες για την αντιμετώπιση της απομάκρυνσης του πολύτιμου εδάφους και των αγροχημικών από τις βροχές
  - αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν το φθινοπωρινό όργωμα ή φρεζάρισμα ή εάν τελικά κρίνεται απαραίτητο αφήνονται χωρίς κατεργασία τα περιθώρια του αγρού
  - στη βάση των φυτοφρακτών δεν πραγματοποιείται κατεργασία του εδάφους, λίπανση, εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και έντονη βόσκηση. Αναπτύσσονται έτσι πολυετή φυτά που συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα στη γεωργική παραγωγή και παράλληλα αποτελούν εξαιρετικές θέσεις για τη φωλεοποίηση των πουλιών
  - η θεριζοαλωνιστική μηχανή κινείται με μικρή ταχύτητα.

  Η άγρια πανίδα ωφελείται όταν:
  - σε διάσπαρτες θέσεις (έκτασης ενός στρέμματος περίπου) γίνεται πρόχειρη σπορά με φυτά χρήσιμα στην άγρια πανίδα όπως σιτηρά, τριφύλλι, βίκος, ηλίανθος, κεχρί και μίγματα αυτών
  - δεν πραγματοποιείται ή καθυστερείται το κάψιμο της καλαμιάς ή πραγματοποιείται τμηματικά
  - προστατεύονται και συντηρούνται οι θέσεις που υπάρχει νερό
  - τα γεωργικά μηχανήματα ξεκινούν την πορεία τους από τη μέση του αγρού προς τα περιθώρια, μειώνοντας την πιθανότητα εγκλωβισμού και θανάτωσης των ζώων.

  Τι μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων:
  - χρησιμοποιησέ τα μόνο όταν και όπου είναι ανάγκη και κατόπιν συμβουλής του γεωπόνου. Θα γλιτώσεις χρήμα, χρόνο και παράλληλα θα προστατευθούν οι ωφέλιμοι οργανισμοί
  - μην υπερβαίνεις τη συνιστώμενη δόση
  - επέλεξε τα λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία σου και την άγρια πανίδα, απέφυγε τα ευρέως φάσματος, υψηλής τοξικότητας και υπολειμματικότητας
  - ψέκασε κατά τις απογευματινές ώρες και όταν δεν φυσάει άνεμος
  - περιόρισε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με την κατάλληλη ρύθμιση του ψεκαστήρα
  - μην εφαρμόζεις ή επικάλυψε καλά τα εντομοκτόνα σε κοκκώδη μορφή, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόσληψης τους από τα πτηνά
  μην πετάς άδεια σκευάσματα σε υδατοσυλλογές όπως και μην ξεπλένεις τον εξοπλισμό σου σε αυτές.

  Ποια είναι τα μειονεκτήματα του φθινοπωρινού οργώματος και φρεζαρίσματος:

  μπορεί να μειώσει επικίνδυνα την οργανική ουσία
  αυξάνει την απομάκρυνση του εδάφους και την έκπλυση των αγροχημικών προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά
  κοστίζει χρόνο, ενέργεια και χρήμα
  η πανίδα δεν εκμεταλλεύεται τα υπολείμματα της καλλιέργειας μετά το θερισμό για τροφή και κάλυψη.

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
  Από το 1996 η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους χρηματοδοτεί την ενοικίαση αγρών και την αγορά σπόρων με σκοπό την καλλιέργεια φυτών χρήσιμων για την άγρια πανίδα.

  Χρήστος Σώκος, Κυριάκος Σκορδάς, Περικλής Μπίρτσας, Πέτρος Πλατής.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU