Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2001

Αγανάκτηση της ΚΟΜΑΘ από αποφάσεις Υπ. Γεωργίας

 • Η ΣΤ" ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΤ" ΚΟΜΑΘ), με τους 61 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας της και τους 60.000 και πλέον κυνηγούς καταδικάζει τις αυθαίρετες μεθοδεύσεις του Υπουργείου Γεωργίας εναντίον της δραστηριότητας της θήρας στην Ελλάδα.

  Σύμφωνα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οδηγία 79/409 για την προστασία της πτηνοπανίδας αναγνωρίζει πλήρως το κυνήγι ως θεμιτή δραστηριότητα, που μπορεί να συμβάλει θετικά στη διατήρηση των πουλιών.

  Ελλάδα έχει την αυστηρότερη θηρευτική νομοθεσία και για αρκετά είδη τη μικρότερη κυνηγετική περίοδο. Οι Έλληνες κυνηγοί, αντιλαμβανόμενοι την αδυναμία της Πολιτείας να ασκήσει μια αποτελεσματική θηρευτική πολιτική, ίδρυσαν Σώμα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής με 193 μόνιμους θηροφύλακες, και πλέον των 100 τετρακίνητων οχημάτων που μαζί με δεκάδες εποχιακούς θηροφύλακες, προστατεύουν την ελληνική ύπαιθρο, από παράνομες δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον. Τροφοδοτούν επίσης με αρκετά δισεκατομμύρια το χρόνο το Ταμείο Θήρας και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Παράλληλα η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, όπως και άλλες κυνηγετικές οργανώσεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος όπως οι χρηματοδοτήσεις για έργα βελτίωσης βιοτόπων, η παρακολούθηση των πληθυσμών πτηνοπανίδας σε υγροτόπους, η συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια, τα προγράμματα μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων υδροβίων πουλιών κ.ά.

  Παρόλα αυτά αιφνιδιαστικά στις 15-2-2001 ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Χατζημιχάλης υπέγραψε μια αυθαίρετη απόφαση για περαιτέρω μείωση της κυνηγετικής περιόδου κατά έναν μήνα. Για τους παραπάνω λόγους:

  Καταγγέλλουμε το Υπ. Γεωργίας, που χωρίς να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και χωρίς διάλογο με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, όπως όφειλε, και τους εμπλεκόμενους φορείς, εξέδωσε απόφαση η οποία καταργεί το κυνήγι κατά το μήνα Φεβρουάριο, επικαλούμενο την ίδια κοινοτική οδηγία (η οποία δεν ορίζει ημερομηνίες για τις κυνηγετικές περιόδους), και μια γενικόλογη πρόταση παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

  Καταγγέλλουμε το Υπ. Γεωργίας και ειδικά τη Διεύθυνση Θήρας γιατί αντί να υπερασπισθεί τις ελληνικές θέσεις, εμφανίζει μια πρωτοφανή ηττοπάθεια και ενδοτικότητα, αποφασίζοντας την περικοπή του κυνηγιού, σε βάρος όχι μόνο των 300.000 Ελλήνων κυνηγών, αλλά και πολλών ομάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, εργαζομένων και γενικά των ανθρώπων της υπαίθρου, που θίγονται και οικονομικά από αυτή την απόφαση.

  Καταδικάζουμε επίσης τη μεθοδευμένη ολιγωρία του Υπ. Γεωργίας να υπερασπισθεί με επιστημονικά στοιχεία τη δραστηριότητα της Θήρας και κατ’ επέκταση τους Έλληνες κυνηγούς.

  Καταδικάζουμε την απαράδεκτη αντιθηρευτική αντίληψη της Διεύθυνσης Θήρας του Υπ. Γεωργίας, που αγνοεί τη λογική των επιστημονικών επιχειρημάτων και ερμηνεύει αυθαίρετα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Αρνούμαστε να δεχθούμε οποιαδήποτε απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, κινείται μέσα στη λογική των αφοριστικών απαγορεύσεων, και αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των ομάδων που θίγονται από τις απαγορεύσεις.

  Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε αυτές τις μεθοδεύσεις, που μας υποβαθμίζουν ως πολίτες και μειώνουν το κύρος της χώρας μας.
  Θεσσαλονίκη

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU