Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Μ.ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αριθμ. Πρωτ : 195800
  Αριθμ. Δ.Α.Δ. : 2/2023

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 64579/ΔΑΔ 4/28-08-2013 ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 95756/ΔΑΔ 2/2022/01-04-2022 (ΑΔΑ : 6ΩΣΖΟΡ1Υ-51Φ) Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ  64579/ΔΑΔ 4/28-08-2013 ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
  ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συμπληρώνοντας το εδάφιο Α’, ως εξής :


  Α. Εξαιρείται της απαγόρευσης εκγύμνασης η υπ΄αριθμ. (3) Ζ.Ε.Σ (Περιοχή Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου – Λητής – Λαγυνών – Φιλύρου – Ευκαρπίας), για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσης και έως τις 30 Ιουνίου του έτους 2023.

  και τροποποιώντας το εδάφιο Γ’, ως εξής :
  Γ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και καταργεί κάθε προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθ. 287, παρ. 16 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), των λοιπών περί Θήρας διατάξεων, Αποφάσεων και Διαταγών που ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 223/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..

  Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα ορισθέντα της υπ΄αριθμ. αριθμ. 95756/ΔΑΔ 2/2022/01-04-2022 (ΑΔΑ : 6ΩΣΖΟΡ1Υ-51Φ) Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

  Μπορείτε να δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU