Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ

 • Στ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
  -----------------------------------
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Θεσσαλονίκη,07- 03 – 2024
  Αρ. πρωτ.: 477
  ΜΕΛΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΟΔΟΣ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173-175 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τ.Κ. 55134
  ΤΗΛ: 2310477128 – 2310477129
  www.hunters.gr e-mail: hunters@hunters.gr

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Η Στ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) νέου ιδιωτικού φύλακα θήρας. Η θέση εργασίας αφορά τον περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς (εναλλάξ ανά εξάμηνο η θέση εργασίας θα είναι η έδρα του ΚΣ Κιλκίς και η έδρα του ΚΣ Πολυκάστρου).
  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 έως 14:00 στην έδρα της Στ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175) Τ.Κ. 55134 τηλ. 2310477128, 2310477129.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική προκήρυξη με την απαιτούμενη αίτηση για συμμετοχή τους στο διαγωνισμό από τα γραφεία της Στ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και από τα γραφεία των Κυνηγετικών Συλλόγων Κιλκίς και Πολυκάστρου. Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς από την Ομοσπονδία.

  Με τιμή
  Ο Πρόεδρος Ιωάννης Φραγγίδης
  Ο Γενικός Γραμματέας Αστέριος Τζίμας

  Αναλυτικά οι όροι τς διακήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας από την Στ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, με θέση εργασίας την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU