Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023

Αντίδραση της ΚΟΜΑΘ στην υποχρεωτική στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA) των σκυλιών μας. Είναι απαράδεκτο οι συνεπείς και υπεύθυνοι ιδιοκτήτες σκύλων, να πληρώσουν την αδιαφορία πολιτών και φορέων που δημιούργησε το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Αντίδραση της ΚΟΜΑΘ στην υποχρεωτική στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA) των σκυλιών μας. Είναι απαράδεκτο οι συνεπείς και υπεύθυνοι ιδιοκτήτες σκύλων, να πληρώσουν την αδιαφορία πολιτών και φορέων που δημιούργησε το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

 • Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2572/Β/20-4-2023) ενεργοποιείται μία από τις πλέον κατάπτυστες διατάξεις του νόμου 4830/2021 γνωστού και ως νόμος «ΑΡΓΟΣ»

  Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2572/Β/20-4-2023) με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα», που εκδόθηκε ένα μήνα πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, έχει να κάνει με την υποχρεωτική στείρωση των σκύλων – συντρόφων μας ή τη λήψη και αποστολή γενετικού υλικού.

  Η Κυβέρνηση αγνόησε το «ρεκόρ» αρνητικών σχολίων από τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαβούλευση κατά της υποχρεωτικής στείρωσης και υιοθέτησε εισηγήσεις άγνωστης προέλευσης και σκοπιμότητας.
  Η ΚΣΕ και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις αποτρέψαμε την εφαρμογή πολλών από τις παράλογες και εξωπραγματικές θέσεις “φιλόζωων”, όμως αν και τεκμηριώθηκε επαρκώς η ανάγκη για εξαίρεση των κυνηγετικών σκύλων από τη διαδικασία της στείρωσης, λόγω της φύσης τους ως σκύλων εργασίας, ο κ. Πέτσας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το αποδέχτηκαν και επέμειναν σε μια απαράδεκτη ρύθμιση.
  Η επιστημονική κοινότητα αποκλείστηκε από τις διαδικασίες, οι πολίτες και οι φορείς φιμώθηκαν, ενώ το νομοσχέδιο Άργος κατέγραψε ρεκόρ αρνητικών σχολίων από τους πολίτες που συμμετείχαν στη σχετική δημόσια διαβούλευση (90% περίπου από τον αριθμό ρεκόρ των 28.322 σχολίων - http://www.opengov.gr/ypes/?p=7919).

  Εκατό φορές περισσότεροι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στη σχετική δημόσια διαβούλευση και εξέφρασαν με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο την αντίθεσή τους στην εξωφρενική θέση «φιλόζωων» πως για τo πρόβλημα ύπαρξης αδέσποτων ευθύνονται τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και οι υπεύθυνοι και συνεπείς ιδιοκτήτες τους.

  Παρόλα αυτά, η υποχρεωτική στείρωση των σκυλιών ή λήψη και αποστολή DNA για τον κυνηγό που κατέχει περισσότερα από ένα κυνηγετικά σκυλιά , τον επιβαρύνει με υπέρογκες δαπάνες που είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να καλύψει.

  Μετά από την υπογραφή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, που ενεργοποιεί συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4830/2021, από τις 20 Μαΐου 2023, θα ισχύουν τα παρακάτω:
  1. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
  (α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους.
  2. Ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του, σύμφωνα με παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 4830/2021, υποχρεούται να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) του ζώου του στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
  3. Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό τριάντα πέντε (135) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο δεκαπέντε (15) ευρώ για τη λήψη του γενετικού υλικού και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ.
  4. Το παράβολο, μετά την πληρωμή του, επιδίδεται εκτυπωμένο στον κτηνίατρο που θα προβεί στη διαδικασία λήψης του γενετικού υλικού του ζώου ο οποίος το δεσμεύει μέσω του ΕΜΖΣ. (σ.σ. δεν έχει ιδρυθεί ακόμη το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς – ΕΜΖΣ)
  5. Το ποσό του παραβόλου εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ξεχωριστό ΑΛΕ και, αποδίδεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο ΙΙΒΕΑΑ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά πέντε τοις εκατό (5%) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ΕΜΖΣ και κατά πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους για την υποστήριξη δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 (σ.σ. 1000 ευρώ) και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
  6. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ. (σ.σ. 20 Μαΐου 2023)
  7. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ. (σ.σ. 20 Ιουλίου 2023)

  Η ΚΟΜΑΘ με τους Κυνηγετικούς της Συλλόγους, τους 40.000 κυνηγούς, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, θα συνεχίσουν να αντιτίθενται με κάθε τρόπο στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις οποιασδήποτε Κυβέρνησης και οποιουδήποτε Υπουργού που καταστρατηγεί τις αυτονόητες ελευθερίες μας.
  -----------------------------------------------------------------------------

  Αντίστοιχα ανακοίνωση έκανε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΣΕ
  Στειρωμένης νοημοσύνης η Υπουργική Απόφαση για τα ζώα

   

  Διαζύγιο με την πραγματικότητα έχει προφανώς αποκτήσει η πολιτική διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας, που λίγες ημέρες πριν τις εκλογές αποφάσισε την ενεργοποίηση των «παγωμένων» διατάξεων του νόμου για τη στείρωση των δεσποζόμενων ζώων.
  Μετά από συνεχείς αναστολές, παρατάσεις, δυσνόητες επεξηγήσεις και αντιφατικές ερμηνείες ως προς τι ισχύει και τι όχι, το Υπουργείο εξακολουθεί να μπερδεύει του πάντες με την νέα Απόφαση που δημοσιεύθηκε, ήδη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα και τα διατυπώνουμε ρητορικά μόνο, καθώς οι 200.000 κυνηγοί που εκπροσωπούμε έχουν καταλάβει τι έχει διαπραχθεί εις βάρος τους στο παρασκήνιο:
   Τι είναι αυτό που ανάγκασε τον απερχόμενο αναπλ. Υπουργό κ. Πέτσα, σε μία εσπευσμένη Υπουργική Απόφαση της τελευταίας στιγμής, μόλις ένα 24ωρο πριν το κλείσιμο της Βουλής;
   Λειτουργεί το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, που είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η εφαρμογή αυτής της Υπουργικής Απόφασης;
   Πώς ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις του, έναντι του «ηλεκτρονικού παραβόλου» που απαιτείται από αυτόν; Υπάρχει σήμερα κωδικός γι’ αυτό το ηλεκτρονικό παράβολο;
   Όταν όλα αυτά δεν υπάρχουν, πώς θα μπορέσουν οι πολίτες – κυνηγοί και μη – να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες του νόμου, ώστε να είναι νόμιμοι και να κατοχυρώσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των ζώων τους;
   Πώς η Υπουργική Απόφαση ζητάει από τον πολίτη να έχει αποστείλει, εντός 30 ημερών, δείγμα DNA του ζώου του, μέσα από μία αυστηρή και πολύπλοκη διαδικασία βιοασφάλειας, για την οποία ούτε και οι κτηνίατροι δεν είναι ενημερωμένοι;
   Μπορεί το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς να ανταποκριθεί στο «κύμα» αποστολής χιλιάδων δειγμάτων από δεσποζόμενα ζώα, ή απλά πρόκειται για μία ακόμα… δημιουργική ασάφεια της Υπουργικής Απόφασης;
   Και σε όλο αυτό το διάστημα, όπου ούτε Εργαστήριο ούτε και ηλεκτρονικός κωδικός για το παράβολο υπάρχουν, πώς θα συμπεριφερθεί έναντι των πολιτών και των ζώων τους η Αστυνομία και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα; Θα αρχίσουν εντός τριών μηνών από σήμερα να επιβάλουν τα βαρύτατα οικονομικά πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος, έστω και αν η διαδικασία είναι αδύνατον να διεκπεραιωθεί από τους πολίτες;
   Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργήσει χιλιάδες «παράνομους» και να εξαπολύσει ένα διοικητικό και οικονομικό «πογκρόμ» εναντίον τους;
   Πώς ακριβώς… φαντασιώνεται το Υπουργείο Εσωτερικών το καθεστώς του «ερασιτέχνη εκτροφέα», για όσους πολίτες θελήσουν να εντάξουν τον εαυτό τους και τα ζώα τους σε αυτήν την κατηγορία που προβλέπει ο νόμος;
  Υφίστανται και λειτουργούν πουθενά σήμερα αυτές οι Επιτροπές προέγκρισης και ελέγχου των γεννήσεων, για να καταφύγουν οι χιλιάδες που το επιθυμούν;
  Για εμάς και τους 200.000 πολίτες που εκπροσωπούμε, αυτή η επισπεύδουσα Υπουργική Απόφαση βρίσκεται σε… ένα πρακτικό, διοικητικό και πολιτικό κενό! Προσπαθεί να ανασύρει από το τέλμα του έναν αφόρητα γραφειοκρατικό, τιμωρητικό και εισπρακτικό νόμο, εις βάρος των πολιτών – κυνηγών και μη – που έχουν επιλέξει να συμβιώνουν με σκύλους.
  Έναν νόμο που καταψηφίστηκε από όλα τα άλλα κόμματα πλην του κυβερνώντος, αλλά απορρίφθηκε και από όλη την κοινωνία όπως έδειξε ακόμα και αυτή η προσχηματική «κοινωνική διαβούλευση» που προηγήθηκε…
  Αντιταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή στην υποχρεωτική και καθολική στείρωση που προέβλεπε το νομοσχέδιο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για «σκυλιά εργασίας» όπως είναι τα κυνηγόσκυλα.
  Οι αρμόδιοι προσπαθούν σήμερα να απαλύνουν το σκέλος της «καθολικής και υποχρεωτικής στείρωσης» όλων των σκύλων, επιλέγοντας τον εναλλακτικό και δαπανηρό τρόπο της αποστολή DNA, που επί της ουσίας καθιερώνει έναν «έμμεσο φόρο» , πάνω από 160 ευρώ, για κάθε κατοικίδιο ζώο.

  Αυτή η Υπουργική Απόφαση της τελευταίας στιγμής επιβαρύνει με μεγαλύτερες δαπάνες και δυσανάλογα κόστη, όσους έχουν επιλέξει να ζουν με ένα ή περισσότερα ζώα.
  Για τους χιλιάδες κυνηγούς που συντηρούν δύο – τρεις ή και περισσότερους σκύλους, αυτό ισοδυναμεί με οικονομική αφαίμαξη.
  Επί της ουσίας, επιβάλλεται εις βάρος τους ένα επιπλέον οικονομικό χαράτσι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι κυνηγοί είναι απλοί ιδιώτες, όχι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς.
  Δεν έχουν την εισοδηματική δυνατότητα απόκτησης νέων κυνηγετικών σκύλων, παρά μόνο μέσω της αναπαραγωγής των δικών τους ζώων, κάτι που είναι προφανές ότι το αρμόδιο Υπουργείο θέλει… να τους στερήσει!
  Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που ισχύουν μόνο για τους κυνηγούς και προβλέπουν αφαίρεση της άδειας θήρας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κάτι που αντίκειται στην αρχή της Αναλογικότητας που προβλέπει το Σύνταγμα (απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρ. 1284/2022).
  Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας και οι χιλιάδες κυνηγοί – μέλη τους, έλαβαν το μήνυμα που τους εστάλη δια του αρμοδίου Υπουργού κ. Πέτσα….
  Συντονίζοντας τις ενέργειες και τις δράσεις μας, θα το επιστρέψουμε πίσω όπως πρέπει και εκεί που πρέπει
Αντίδραση της ΚΟΜΑΘ στην υποχρεωτική στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA) των σκυλιών μας. Είναι απαράδεκτο οι συνεπείς και υπεύθυνοι ιδιοκτήτες σκύλων, να πληρώσουν την αδιαφορία πολιτών και φορέων που δημιούργησε το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU