Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021

Προμήθεια αερόθερμης θερμάστρα pellet ισχύος τουλάχιστον 12 KW για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης για το έργο CEA-Interreg

Προμήθεια αερόθερμης θερμάστρας pellet ισχύος τουλάχιστον 12 KW για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης για το έργο CEA-Interreg

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175
  Τ. Κ. 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ. (2310) 477128 Fax: 219.656
  www.hunters.gr e mail : hunters@hunters.gr
  Θεσσαλονίκη 19-08-2021
  Αρ. πρωτ.: 1277

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης προτίθεται να προμηθευτεί μία αερόθερμη θερμάστρα pellet ισχύος τουλάχιστον 12 KW για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (CEA), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία, προϋπολογισμού 1.800 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, στο Κ. Νευροκόπι, μέχρι την 30-8-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

  Πληροφορίες και λήψη έντυπης προσφοράς, στο τηλέφωνο 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης.

     new CEA logo 14062019

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU