Διαστάσεις

Μήκος σώματος:   44-51 cm

Άνοιγμα φτερών:   84 – 100 cm

Βάρος:  75 – 90 gr

 

Γνωρίσματα

Σταχτύ πουλί με μαύρο  κεφάλι, μαύρο λαιμό και φτερά. Τα δύο φύλα είναι όμοια.

 

Γεωγραφική εξάπλωση

Ζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και στη δυτική Ασία. Είδος επιδημητικό.

 

Ενδιαίτημα – αναπαραγωγή

Ζει σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, όπου υπάρχουν ψηλά δέντρα. Μετακινείται σε ανοιχτές περιοχές για αναζήτηση τροφής. Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα, βράχια, κτίρια αλλά και θάμνους. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δέντρα φωλιάζει στο έδαφος. Γεννάει μια φορά το χρόνο 4 έως 6 αβγά που επωάζονται από το θηλυκό για 17 – 21 ημέρες.

 

Τροφή

Τρέφεται με ποικιλία τροφής που συλλέγει από τα δέντρα, τους θάμνους αλλά και από το έδαφος. Συχνά τρέφεται με πτώματα και υπολείμματα τροφών.

 

Κυνήγι

Την κυνηγάμε με καρτέρι σε σημεία της διαδρομής της από τις θέσεις κουρνιάσματος προς τις θέσεις τροφοληψίας.