ΙΝΤΕRREG – CEA

12 Μαρ, 2019

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής του υπό προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια…

17 Νοε, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων (Certified Environmental Actors) – CEA » που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση…

4 Οκτ, 2018

ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1632/4-10-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και…

10 Σεπ, 2018

ΝΕΑ Κ.Σ. Νευροκοπίου
———————————————–
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «H ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033, Τηλ-FAX: 25230-23006 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 08-03-2019
Αρ. Πρωτοκ. 17

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
προκηρύσσει…

18 Απρ, 2018

 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                            Θεσσαλονίκη, 17/4/2018

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ.:      673     

Ταχ. Δ/νση:      Εθνικής Αντιστάσεως 173

Τηλέφωνο:       2310477128                                                    

28 Μαρ, 2018

HUNTING FEDERATION OF MACEDONIA AND THRACE

Wednesday 27/03/2018

PRESS RELEASE

The Hunting Federation of Macedonia and Thrace, as Lead Beneficiary, participates in the approved project «Certified Environmental Actors – CEA», supported by Cooperation Programme «INTERREG V-A Greece-Bulgaria» 2014 – 2020. The project has been approved within priority axis 2: «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border…

28 Δεκ, 2017

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη 27/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: «A Sustainable and Climate adaptable…

27 Δεκ, 2017

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Τ.Κ 66033, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,
Τηλ-fax: 25230-23006
Ηλ. Ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:19-12-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 78

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα…

14 Δεκ, 2017

ΝΕΑ Κ.Σ. Νευροκοπίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA) που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση…

Πρόσκληση για υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης

11 Νοε, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση για υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση εγκεκριμένου έργου
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές μέχρι την 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, και θα ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στη Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης Εθνικής Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά.

Διαβάστε εδώ την περίληψη…