ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ για το κυνηγετικό έτος 2011-2012