ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Τ.Κ 66033, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,
Τηλ-fax: 25230-23006
Ηλ . Τ αχυδρομείο geo savvidis yahoo com
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 03-09-2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 109

Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A, GREECE – BULGARIA 2014-2020)» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο αναλόγων προσόντων για γραμματειακή υποστήριξη. Κατάθεση αιτήσεων (με βιογραφικό) και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά, μέχρι την 10 – 09 – 2019.

Διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο
ΚΣ Νευροκοπίου – Νέα Ανακοίνωση πρόσληψης γραμματείας_3