Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης νέου Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) για την περιοχή Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Ο νέος Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας ορκίστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και συντάχθηκε η Απόφαση Αναγνώρισης Ιδιωτικού Φύλακα Θήρας, με βάση το Άρθρο 267 του Δασικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κάθε Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας έχει ως θέση εργασίας την περιοχή του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου (εδώ της Κασσάνδρας), αλλά έχει αρμοδιότητες σε όλη την εδαφική περιοχή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

Με τη νέα πρόσληψη η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ απασχολεί πια 63 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες και ειδικά στη Χαλκιδική πέντε, ενώ επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία τους, οι δαπάνες καυσίμων, ο εξοπλισμός και η συντήρηση των οχημάτων καλύπτονται αποκλειστικά από τις εισφορές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων.