ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
Τηλ-Fax: 25230-23006
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 4-7-2019
Αρ. Πρωτοκ.: 64

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Θέμα: Ακύρωση ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA)», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83218 ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους.
Θα επαναπροκηρυχθεί προσεχώς.

Με τιμή για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
α.α.

Σαββίδης Γεώργιος Κετεντζής Παντελής
Αντιπρόεδρος
Ακύρωση διαγωνισμού