Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με επιτυχία η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.
Παρευρέθησαν 53 εκπρόσωποι από τους 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους, μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και κυνηγοί μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.
H Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) τίμησε την ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.Λίγο πριν την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΜΑΘ δύο νέα παιδιά, δίνοντας το ορθό μήνυμα για τη σημασία της μνήμης στις επόμενες γενιές τίμησαν τη Συνέλευση με το ταλέντο ερμηνεύοντας με λύρα και τύμπανο τρία ποντιακά τραγούδια, συγκινώντας τους αντιπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσης έγινε ειδική αναφορά στο έργο του αείμνηστου Νίκου Παπαδόδημα για την όλη του προσφορά στο κυνήγι και στην αναβάθμιση των κυνηγετικών οργανώσεων.
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νίκου Παπαδόδημα και των θυμάτων του ποντιακού ξεριζωμού.
Παρουσιάστηκε το έργο της ΚΟΜΑΘ κατά την προηγούμενη περίοδο, με ειδική αναφορά στο επιστημονικό έργο, στη συμβολή της ΚΟΜΑΘ στην επίλυση σημαντικών κυνηγετικών ζητημάτων, στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων και στο έργο της θηροφύλαξης μέσα από τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
Η Συνέλευση διεξήχθη μέσα σε ενωτικό κλίμα, με ανάλυση θεμάτων που απασχολούν το κυνήγι και με εκτενή παρουσίαση των δράσεων για την επίλυσή τους. Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. έγινε περιγραφή των πεπραγμένων με αναφορά στο έργο της Ομοσπονδίας στην επιστημονική κατοχύρωση της κυνηγετικής δραστηριότητας, στις παρεμβάσεις και συνεργασίες της ΚΟΜΑΘ με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, στις διεθνείς σχέσεις της Ομοσπονδίας, στο έργο των νομικών ενεργειών και υπηρεσιών για την προάσπιση της θήρας αλλά και επιμέρους θεμάτων που απασχολούν τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, για το έργο της θηροφυλακής και για τις σχετικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πεπραγμένα.
Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης από όλους τους Συλλόγους του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ για την μέτρηση της κυνηγετικής κάρπωσης.

Οι εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων επισήμαναν με τη σειρά τους τη σημασία του έργου των κυνηγετικών οργανώσεων, τονίζοντας την ανάγκη της προσέλκυσης νέων μελών, της ανάγκης για ενιαία τιμή άδειας μεταξύ των Συλλόγων, αλλά και ειδικότερων θεμάτων για θηραματικά ή μη θηρεύσιμα είδη, για το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, για τον ορθολογισμό των περιοχών ΚΑΖ, για τον επανασχεδιασμό των Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων, για την υψηλή ποιότητα του έργου των επιστημονικών συνεργατών της Ομοσπονδίας.
Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του απερχόμενου ΔΣ, ενώ αποφασίστηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία η διατήρηση της τιμής άδειας στην ίδια τιμή με την προηγούμενη χρονιά, μέσω της ίδιας πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου και Ομοσπονδίας.