Ημερομηνία 2/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 688
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας για εξάμηνη απασχόληση, με δυνατότητα παράτασης.
Η θέση εργασίας αφορά τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κασσάνδρας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στην έδρα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55134, τηλ. 2310477128, φαξ 2310473863.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Επίσης στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Πολυχρόνης Ιωάννης Καλογεράκος Νικόλαος