Συμμετοχή της ΚΟΜΑΘ σε συσκέψεις για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα Έβρου και στη Λίμνη Κερκίνη.

Μετά από πρόσκληση των Διευθύνσεων Δασών Έβρου και Σερρών πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές συσκέψεις για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα Έβρου και στη Λίμνη Κερκίνη αντίστοιχα
Οι συσκέψεις αυτές είναι αποτέλεσμα των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του 2015 του Αν. υπουργού Περιβάλλοντος για τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή των υγροβιοτόπων στις εξής περιοχές:

1. Δέλτα Νέστου − Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα
2. Δέλτα Εβρου
3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής.

Στο Δέλτα Έβρου συμμετείχαν η Δ/νση Δασών Έβρου, το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (εκπροσωπώντας και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Αλεξανδρούπολης και Φερών) και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου.
Στη λίμνη Κερκίνη συμμετείχαν η Δ/νση Δασών Σερρών, το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (εκπροσωπώντας τους Κυνηγετικούς Συλλόγους νομού Σερρών), ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών, το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών και η Αστυνομική Δ/νση Σερρών.
Στις συναντήσεις αξιολογήθηκαν τα έως τώρα μέτρα και οι τρόποι συνεργασίας των φορέων με έμφαση στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας. Τα περιστατικά λαθροθηρίας και στις δύο περιοχές είναι από μηδενικά έως ελάχιστα, αποτέλεσμα των ενεργειών φύλαξης, της δράσης ενημέρωσης των κυνηγετικών οργανώσεων προς τα μέλη τους και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.
Για τις κρατικές υπηρεσίες τέθηκε θέμα χρηματοδότησης και αντίστοιχου αιτήματος προς το Υπουργείο για επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης.

Η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ συμμετείχε παρουσιάζοντας το αξιόλογο έργο της θηροφύλαξης, των ελέγχων και των δράσεων για την προστασία των περιοχών αυτών.