Η FACE, η Ευρωπαϊκή Κυνηγετική Ομοσπονδία συμμετέχει σε συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο «Προετοιμασία των Ευρωπαίων Κυνηγών για την Εξάλειψη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων», που διοργανώνεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το συνέδριο γίνεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης «Κυνήγι και σκύλος» στο Dortmund της Γερμανίας στις 30 Ιανουαρίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο Westfalenhallen.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυνηγετική κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και οι επικεφαλής κτηνίατροι (CVO) θα κάνουν παρουσιάσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της νόσου σε ολόκληρη την Ευρώπη και σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης.
Επιπλέον, εκπρόσωποι σημαντικών ενδιαφερομένων φορέων, όπως ο γεωργικός τομέας και η βιομηχανία χοιρινού κρέατος, θα καταθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στη διεύθυνση https://www.jagd-und-hund.de/en/home/

θυμίζουμε ότι η ΚΣΕ είναι μέλος της FACE και έχει συμμετάσχει με προτάσεις στο σχετικό θέμα.