Άσκηση της θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών

Εξυπακούεται ότι ο κυνηγός οφείλει να ασκεί τη θήρα όχι μόνο τηρώντας τους νόμους αλλά κυρίως με σύνεση διατηρώντας τη μακρόχρονη ελληνική κυνηγετική παράδοση, σεβόμενη το θήραμα και τους συναδέλφους του.

Για το λόγο αυτό οι κυνηγοί οφείλουν να ενημερώνονται από την οικεία Δασική Υπηρεσία και από το Σύλλογο τους (στον οποίο κοινοποιείται κάθε σχετική απόφαση απαγόρευσης) για το αν υπάρχει κάποια έκτακτη απαγόρευση λόγω της κακοκαιρίας.