Σύσκεψη επιστημονικών συνεργατών της ΚΟΜΑΘ, ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου

Τεχνική σύσκεψη των επιστημονικών συνεργατών της ΚΟΜΑΘ πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ, ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου. Συζητήθηκαν τόσο τα τρέχοντα θέματα, για την υποστήριξη των Κυνηγετικών Συλλόγων για την έκδοση των αδειών θήρας και τη συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές αρχές, όσο και ειδικότερα επιστημονικά ζητήματα τα οποία επιγραμματικά ήταν:
- Συντονισμένες ενέργειες για την ενίσχυση του φιλοθηραματικού έργου και των σχεδίων εμπλουτισμού θηραματικών πληθυσμών
- Διαδικασία ολοκλήρωσης της νέας ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, με την προσθήκη μελετών, ερευνών και χρηστικών πληροφοριών για τον κυνηγό
- Ολοκλήρωση κειμένων και κατάρτιση προγράμματος κατάρτισης για το Κέντρο Εκπαίδευσης που δημιουργεί η Ομοσπονδία στο Κάτω Νευροκόπι
- Θέματα χαρτογράφησης των Καταφυγίων ¨Άγριας Ζωής
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, το νέο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που διόρισε ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες και η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας.

Αντίστοιχη Συνάντηση είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα με τους Συντονιστές Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής για το έργο της Θηροφυλακής.