ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                            Θεσσαλονίκη, 17/4/2018

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ.:      673     

Ταχ. Δ/νση:      Εθνικής Αντιστάσεως 173

Τηλέφωνο:       2310477128                                                    

FAX. :             2310473863                                                              

Ηλ. Ταχυδρομείο: info@hunters.gr

Θέμα: Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA).

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA) που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε την περίληψή της ανακοίνωσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ