Ανακοίνωση της ΚΟΜΑΘ για το νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.»
Το νέο τέθηκε στις 22/3/2018 σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ορισμένες παράλογες και ανεφάρμοστες διατάξεις, η ψήφιση των οποίων αντί να δώσει λύσεις, θα δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το επιστημονικό προσωπικό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης μελετά από την πρώτη στιγμή το νομοσχέδιο, με σκοπό να εντοπιστούν όλες οι αμφισβητούμενες προτεινόμενες διατάξεις και να κατατεθούν έγκαιρα οι θέσεις των κυνηγετικών οργανώσεων στη δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει στις 20/4/2018. Αντίστοιχα και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι παρακολουθούν το ζήτημα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις προσκλήθηκαν και κατέθεσαν γραπτά τις προτάσεις τους πριν από τη διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου, προτάσεις που όμως δυστυχώς δεν εισακούσθηκαν στο σύνολό τους.

Θυμίζουμε ότι με το νέο νόμο καταργούνται επίσης πολλά άρθρα του νόμου 4039/2012 και δημιουργούνται ακόμα περισσότερες ασάφειες.