ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Τ.Κ 66033, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,
Τηλ-fax: 25230-23006
Ηλ. Ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:19-12-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 78

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας  «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A, GREECE – BULGARIA 2014-2020)» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου  προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο αναλόγων προσόντων για γραμματειακή υποστήριξη. Πληροφορίες στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά.

 

Για το ΔΣ

                   Ο πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

              Σαββίδης Γεώργιος                                          Παναγιώτου Παναγιώτης