ΝΕΑ Κ.Σ. Νευροκοπίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA) που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ειδικότερα, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/20-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΔΣ του Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου.
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις σχετικές κλειστές προσφορές του μέχρι την 22/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, Κ. Νευροκόπι
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Θεολογία τηλ. 6937081007

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2. Πρόσκληση εκδ. ενδιαφ. ΑΡΤΕΜΙΣ_11-12-2017