ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση για υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση εγκεκριμένου έργου
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές μέχρι την 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, και θα ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στη Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης Εθνικής Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά.

Διαβάστε εδώ την περίληψη της πρόσκλησης
Περίληψη έργου CEA